Skadejouren hjälper dig dygnet runt när vi har stängt. Om du råkar ut för en akut skadehändelse, exempelvis brand, vattenskada eller om du behöver vägassistans ringer du 0771-655 655.


Stängt 

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Försäkringsfrågor: 9 – 16
Skadeärenden: 9 – 17
Djuravdelningen: Stängt

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Försäkringsfrågor: 9 – 16
Skadeärenden: 9 – 17
Djuravdelningen: Stängt

Försäkringsfrågor: 9 – 16
Skadeärenden: 9 – 17
Djuravdelningen: Stängt 

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Stängt

Vid akuta händelser som till exempel brand, vattenskador eller vid behov av bärgning kan du ändå ringa dygnet runt.

Webben är alltid öppen