Vad är force majeure?

Force majeure kommer från franskan och betyder övermakt. Force majeure är ett juridiskt begrepp och används för situationer och tillfällen där övermäktiga omständigheter gör det omöjligt att uppfylla ett avtal.

I avtalet mellan If som försäkringsbolag och dig som kund finns force majeure med som en punkt i villkoret. Den innebär att försäkringarna inte gäller för förluster som kan uppstå om utredningar, reparationer eller utbetalningar fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, åtgärder från myndigheter, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Evakuering om du är på resa utanför Sverige

Så gäller reseskyddet i hemförsäkringen

Om du befinner dig i ett område utomlands där det utbryter krig eller krigsliknande tillstånd, uppkommer en naturkatastrof (till exempel jordskalv eller vulkanutbrott) eller utbryter epidemi, ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för evakuering till Sverige. En förutsättning är att förhållandena är sådana att UD rekommenderar alla svenska medborgare att lämna området eller avråder svenska medborgare från att resa dit.

När UD avråder från resor till området, men inte rekommenderar att svenska medborgare ska lämna området, gäller hemförsäkringen med ett maxbelopp på 10 000 kronor per person.

Om UD inte lämnar sådan rekommendation eller gör sådan avrådan, men If bedömer att du måste evakueras från ett område ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader (max 2 000 kronor per försäkrad) för att du ska ta dig till en säkrare plats.

Vid krig, krigsliknande händelse, vistelse i farligt område

Så gäller personförsäkringarna

Personförsäkringarna gäller inte för sjukdom eller olycksfall som orsakats av krig, krigsliknande händelse eller som inträffar i land eller område dit UD allmänt, på grund av säkerhetsläget, avråder från att resa till.

Försäkringarna gäller dock om sjukdomen eller olycksfallet inträffat inom 30 dagar från oroligheternas utbrott om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. En förutsättning för att försäkringarna ska gälla är att du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt.

Mer att läsa

Senast uppdaterad 2 mars 2022