Vad menas med åldersavdrag?

Grundtanken med försäkring är att du ska få ekonomisk kompensation för de saker som skadats eller stulits baserat på det värde föremålet hade.

En begagnad vara har inte lika högt värde som en ny och då är det inte rimligt att du får ersättning för vad ett nytt föremål kostar om det du hade inte var nytt. Därför görs åldersavdrag. Att det är inte alltid möjligt att få tag i ett begagnat föremål motsvarande det som stulits eller skadats betyder inte att du alltid kan få ersättning för vad det kostar att köpa nytt. 

Fasta åldersavdrag

För vissa föremål görs avdrag med viss procent per år. Datorutrustning, surfplatta eller liknande, cykel och glasögon ersätts med utgångspunkt från inköpspriset för utrustningen och utrustningens ålder.

Åldersavdrag för byggnader och byggnadsdelar

Om vi ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag. Det belopp kan som högst bli 100 000 kronor. 

Om du väljer Stor Villaförsäkring är åldersavdraget för skadade byggnadsdelar begränsat till sammanlagt högst 10 000 kronor för villabyggnaden. Det begränsade åldersavdraget gäller inte för yt- och tätskikt i badrum som är äldre än 30 år. Det gäller inte heller vid skada på hushållsmaskiner eller installationer som ersätts enligt villkorspunkten 3.3 G.

Åldersavdrag för byggnadsdelar görs även på fritidshus. Om du har valt Stor Fritidshusförsäkring gäller samma åldersavdragsbegränsning som för Stor Villaförsäkring.