Företräd ett dödsbo

Fyll i uppgifterna i formuläret och bifoga bouppteckning och eventuell fullmakt om du vill ha hjälp med ett ärende som rör en avliden persons försäkringar. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Dina uppgifter

Ange ditt telefonnummer, så att vi enkelt kan kontakta dig om det behövs för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Ange din mejladress, så att vi enkelt kan kontakta dig om det behövs för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Person- eller försäkringsnummer 

Ange personnummer eller försäkringsnummer som ärendet gäller.

Här kan du ange det person- eller försäkringsnummer som ditt ärende gäller, så att vi kan hjälpa dig så snabbt och smidigt som möjligt.

Beskriv ditt ärende

Vi kan ge dig snabbare och smidigare hjälp om du beskriver ditt ärende här. Förklara gärna så utförligt som möjligt så svarar vi så snart vi kan.

Finns det fler personer än du som är dödsbodelägare? *

Bifoga bouppteckning

Skicka de sidor där det framgår vem eller vilka som är dödsbodelägare. Du behöver inte bifoga hela bouppteckningen till oss.

Bifoga fullmakt 

Om det finns flera personer som är dödsbodelägare behöver du även skicka en fullmakt till oss som visar att du har rätt att företräda dödsboet. Fullmakten ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...