Försäkringsskydd vid våld i en nära relation

Tyvärr är hemmet inte alltid den trygga plats som det borde vara. Om du utsatts för våld i hemmet kan du nu få ersättning genom din hemförsäkring hos If.

Skydd för den som är utsatt för våld

Det ingår överfallsersättning och ersättning för kristerapi i de allra flesta hemförsäkringar, men det är vanligt att man har undantag om gärningspersonen tillhör samma försäkring eller hushåll som du.

Vi har nu tagit bort det undantaget. Från och med 1 september 2021 gäller hemförsäkringen även vid våld i hemmet även då inblandade parter tillhör samma hushåll och försäkring. Självklart gäller försäkringen för alla, oavsett om man är ett barn, man eller kvinna.

Svar på vanliga frågor

Senast uppdaterad 20 maj 2022