Självrisker för mopedförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor.
Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Självrisk per skadehändelse

Trafikskada:

​0 kr, 1 000 kr - vid grov vårdslöshet, rattfylleri eller om föraren inte har åldern som krävs.

Brandskada:

​1 000 kr

Glasskada: ​

200 kr + 20 % av kostnaden

Räddning/Assistans: ​

Mopedbil: 300 kr

Rättsskydd:

25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada: ​

Moped/EU-moped: 3 000 kr i grundsjälvrisk. 4 000 kr om mopeden inte var låst med godkänt lås.
Mopedbil: 3000 kr i grundsjälvrisk. 8 000 kr om mopedbilen inte var låst med godkänt lås. 

Har mopeden/mopedbilen ett av If godkänd elektronisk startspärr eller spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället tillämpas ingen grundsjälvrisk vid stöld av hela mopeden.

Vagnskada:

Du kan välja ​3 000 kr eller 6 000 kr. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.