Äga och köra moped

Att köra moped är ett bra alternativ till att ta bilen, behöva cykla eller att åka kollektivt. Det är en frihet för många ungdomar att ta sig dit man vill på ett smidigt sätt. Det är dock inte riskfritt att köra moped.

Checklistan

  • Du måste vara minst 15 år och ha körkort, så kallat AM-kort, för att få köra EU-moped (klass I). Om du väljer en oregistrerad moped (klass II) krävs förarbevis för att få köra moped. Tänk på att du inte kan övningsköra med moped innan du tar körkortet eller förarbeviset.
  • Hjälm är ett lagkrav för att få köra och åka med på mopeden. Om du kommer att skjutsa kompisar eller syskon är det bra att skaffa en extra hjälm. Använd bara godkända hjälmar, de är märkta med ECE22:05.
  • Du behöver ha minst trafikförsäkring för att få köra med mopeden.
  • Ägare och försäkringstagare ska vara den person som använder mopeden mest.

Att välja mopedförsäkring

Mopedförsäkringen är en årsförsäkring, vilket betyder att du har samma omfattning på försäkringen året runt oavsett om du använder mopeden eller inte.

Det finns ingen avställningsförsäkring, även kallad garageförsäkring, för mopeder. Men du kan välja mellan tre olika omfattningar:

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller för personskador och för skador på andra fordon, men inte på den egna mopeden.
Läs mer om trafikförsäkring

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du bland annat ersättning om din moped blir stulen eller brandskadad.
Läs mer om halvförsäkring

Helförsäkring

Helförsäkring täcker skador på mopeden, även om man har orsakat dem själv genom att köra omkull, orsaka en kollision, eller om mopeden blir utsatt för skadegörelse.
Läs mer om helförsäkring

Jämför innehållet i mopedförsäkringen

Innehåll Hel Halv Trafik

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din moped orsakar.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Ingår