Helförsäkring för moped

En ny EU-moped kan kosta från 15 000 kronor och uppåt och en ny klass II moped kan kosta från 11 000 kronor. Om mopeden skadas i en olycka eller blir utsatt för skadegörelse behöver du ha helförsäkring för att kunna få ersättning.

Eftersom mopeder kostar en hel del rekommenderar vi att du väljer helförsäkring. Skillnaden mellan en helförsäkring och halvförsäkring är att den som har helförsäkring får ersättning om mopeden skadas i en olycka eller om den blir utsatt för skadegörelse. Blir mopeden stulen räcker det med halvförsäkring för att få ersättning. Den obligatoriska trafikförsäkringen ingår i båda varianterna.

Två viktiga saker att känna till 

  1. Den som är registrerad som ägare till en EU-moped är den som ska ha försäkringen, men det ska vara den verklige brukaren av mopeden. En föräldrar ska inte stå som ägare och försäkringstagare till sonens eller dotterns moped. Om fel person står som försäkringstagare riskerar du att inte få någon ersättning för mopeden.
  2. Trimma inte mopeden. Det är olagligt och kan ge böter, samt att vi inte ersätter skadorna på mopeden om den är trimmad. Vi betalar ut ersättning för personskador och om en annan persons egendom skadats, men inte för den trimmade mopeden. 

Mopeden och lagen

  • Sedan oktober 2009 år måste man ha förarbevis för att få köra oregistrerad moped (klass II) och AM-körkort för att få köra EU-moped (klass I)
  • Ett annat lagkrav är att man har hjälm på huvudet, och den ska sitta fastknäppt för att göra någon nytta. Tyvärr finns det många ungdomar som kör utan hjälm, har den hängande över armen eller uppskjuten i pannan. Var rädd om huvudet och använd godkänd mopedhjälm.
  • Mopeden måste ha minst trafikförsäkring för att du ska få köra med den.
  • Köp inte och kör inte en trimmad moped. Du riskerar böter, risken för att du skadar dig ökar och du får ingen ersättning för skador på mopeden om den är trimmad. 

Mopeder stjäls

Mopedstölder är vanliga så därför är det viktigt att du är rädd om din moped och låser den både med styrlåset och ytterligare ett godkänt lås. Parkera även moped på en plats där många passerar och där det är obekvämt för en tjuv att stå och försöka bryta upp låsen. 

  • De mopeder som inte väger så mycket är ganska enkla att stjäla. Två personer orkar lyfta upp den på en longboard och rulla iväg med den. Därför är det viktigt att du låser fast mopeden i ett fast föremål och att du använder ett kraftigt lås. De längre kättingarna är lite otympliga, men å andra sidan är det lättare att låsa fast mopeden i något om du har en längre kätting.
  • Tyngre mopeder blir ofta stulna genom att flera personer lyfter upp mopeden på lastbilsflak och kör iväg med dem. Därför är det lika viktigt att låsa fast en tyngre moped i ett fast föremål för att undvika att bli av med den i en stöldräd. 
  • Om du parkerar mopeden i eget låst garage ska den vara låst med styrlåset. Om någon bryter sig in i garaget och stjäl mopeden gäller försäkring även om mopeden bara var låst med styrlåset. 

I Säkerhetsbutiken kan du köpa godkända mopedlås.

Spårsändare och märkning

Om din moped blir stulen har du större chans att få tillbaka den om du gömt en spårsändare på den. Det ökar sannolikheten att tjuven åker fast och att du får tillbaka din dyra moped. Du kan även märka mopeden med MärkDNA. Du kan köpa både spårsändare och MärkDNA i vår säkerhetsbutik.

Läs mer om och köp spårsändare
Läs mer om och köp MärkDNA

Innehåll i mopedförsäkringen

Innehåll Hel Halv Trafik

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din moped orsakar.

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Ingår