Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är den del i försäkringen som skiljer helförsäkring från halvförsäkring. Denna del i försäkringen gäller för bilens kaross och ersätter plåt- och lackskador även om du har råkat orsaka dem själv.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vad är vagnskadeförsäkring?

Innehållet i en bilförsäkring byggs upp av olika delar som täcker olika typer av skadehändelser. Vagnskadeförsäkring är den del i bilförsäkringen som täcker skador på din egen bil.

Bilförsäkringens olika delar

Vad täcker vagnskadeförsäkringen?

En vagnskadeförsäkring gäller för skador på din egen bil, till exempel plåt- och lackskador. Den gäller när du själv råkar orsaka skadorna på din bil, men även vid skadegörelse och andra olyckshändelser. Exempel på situationer då vagnskadeförsäkringen gäller är:

  • en kollision med en annan bil som du är vållande till
  • en singelolycka, som till exempel att du kör i diket eller kör på en stolpe
  • någon utsätter din bil för skadegörelse
  • du kör på ett vilt djur
  • ett träd faller ned över bilen. 
Vit bil med en plåt- och lackskada
Vagnskadeförsäkringen täcker plåt- och lackskador på bilen, även om du råkar orsaka dem själv.

Självrisk vid vagnskada

Du kan välja mellan följande självrisker på vagnskadeförsäkringen:

  • 3 500 kronor
  • 5 000 kronor
  • 7 000 kronor

Om föraren är under 25 år är självrisken ytterligare 1 000 kronor. Om bilen har ett marknadsvärde över 1,5 miljon kronor är självrisken 25 000 kronor.

Om du redan har din bilförsäkring hos oss loggar du in på Mina sidor för att se vilken självrisk du har valt. På Mina sidor kan du även ändra din självrisk när som helst.

Självriskreducering vid vagnskada

Om du har Stor Bilförsäkring eller vår tilläggsförsäkring Djurkollision och skadegörelse (tidigare kallad BilXtra) sänks din självrisk vid vagnskador som uppstått om du kört på ett djur eller om bilen utsatts för skadegörelse.  Din självrisk sänks med:

  • upp till 6 000 kronor om du har en helförsäkring
  • upp till 10 000 kronor om du har vagnskadegaranti.

Reparationskostnaden måste vara minst 1 000 kronor.

Frågor och svar om vagnskadeförsäkring

Relaterat innehåll