Vagnskadeförsäkring

Skillnaden mellan hel- och halvförsäkring
Vagnskadeförsäkring är den del i försäkringen som skiljer helförsäkring från halvförsäkring. Denna del i försäkringen gäller för bilens kaross och ersätter plåt- och lackskador även om du har råkat orsaka dem själv.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

När behövs vagnskadeförsäkring?

  • Det kan vara kollision med annan bil som du orsakat, en singelolycka som dikeskörning eller att du kör på något.
  • Vagnskadeförsäkringen ersätter även skador på bilen som uppstått på grund av yttre olyckshändelse som till exempel nedfallna träd eller om bilen blir utsatt för skadegörelse.

Bilförsäkringens byggstenar

Innehållet i en försäkring byggs upp av olika delar omfattar olika typer av skadehändelser. Den grundläggande omfattningen är trafikförsäkring. Den måste du ha enligt lag för att få köra med bilen.

Du kan utöka innehållet i bilförsäkringen med det som i försäkringsbranschen kallas delkasko. Delkasko tillsammans med trafikförsäkring blir en halvförsäkring. Halvförsäkringen kan utökas med vagnskadeförsäkring till att bli det som kallas helförsäkring.​​​

Du kan inte kombinera trafikförsäkring med vagnskadeförsäkring. Vill du ha det försäkringsskydd som ingår i vagnskadeförsäkringen måste du även ta med halvförsäkringens innehåll.

man som håller i mobil

Vad kostar bilförsäkringen?

Räkna ut ditt pris på bilförsäkringen. Du får minst 10 % rabatt när du tecknar försäkringen hos oss. 

Se ditt pris

Anmäl skada på bilen

Anmäl skada på bilen här. Stöld och inbrott ska även anmälas till polisen. 

Anmäl skada
Bilar

Att välja bilförsäkring

Hur ska du försäkra den bil du vill köpa? Det beror både på bilens ålder och dina behov.

Välj rätt försäkring