För dig som har fått en

Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare finns det flera förmåner du bör känna till.

Du som har fått sjukvårdsförsäkring som en förmån via din arbetsgivare har många fördelar att ta del av.

Dina förmåner

  • Vård inom 14 arbetsdagar

    ​Garanterad behandling inom 14 dagar kortar sjukfrånvaron.

  • Specialistvård & terapi

    Sjukvårdsförsäkring hjälper dig med rågivning och bokning av rätt typ av vård för dig.

  • Ersättning för utlägg

    Om du gjort utlägg för resor, vårdbesök m.m. får du pengarna tillbaka av oss.


Med vår sjukvårdsförsäkring får du främst snabbare tillgång till privat vård utan långa väntetider men även andra förmåner. I sjukförsäkringen ingår en vårdgaranti som innebär att vi garanterar att en eventuell behandling påbörjas inom 14 arbetsdagar.

Sjukvårdsförsäkring - tre olika paket Komplett Plus Bas
Rådgivning och vårdplanering

Legitimerade sjuksköterskor ger råd och bokar tid till specialistvård vid behov.

Aktiv uppföljning

Personlig kontakt guidar dig genom hela vårdprocessen vid särskilt komplexa vårdbehov.

Specialistvård/operation

Medicinsk undersökning, diagnostisering och behandling eller operation av specialist via vår vårdplanering.

Ny medicinsk bedömning

Om du drabbas av en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld behandling ersätter försäkringen medicinsk undersökning och utlåtande från en andra specialistläkare.

Psykolog

Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen per behandlingsperiod för psykisk ohälsa hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Ideell ersättning

Om du fått full narkos, legat på sjukhus fem dagar i sträck och varit sjukskriven minst tre månader efter en operation får du ersättning i form av ett engångsbelopp.

Kristerapi

Om du råkar ut för en allvarlig traumatisk händelse har du möjlighet att få kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.

Sjukgymnast och naprapat samt kiropraktor

Tillgång till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor via If Vårdplanering.

Dietist och logoped

Tillgång till dietist eller logoped via vår Vårdplanering.

Eftervård och medicinsk rehabilitering samt hjälpmedel

Försäkringen ersätter kostnader för medicinsk vård och rehabilitering efter operation eller annan sjukhusvård samt temporära hjälpmedel.

Patientavgifter

Ersättning lämnas upp till högkostnadsskyddet för patientavgifter inom den offentliga vården.

Kritisk sjukdom

Försäkringen utbetalar ett engångsbelopp om du drabbas av en kritisk sjukdom.

Primärvårdsservice

Vårdplaneringen ordnar tid även för enklare kortvariga besvär exempelvis luftvägsinfektioner.

Läkemedel

Ersättning lämnas för receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.

Tre olika försäkringar utan krav på remiss

Sjukvårdsförsäkringen är uppdelad på tre remissfria försäkringar som passar olika behov och prisklasser. En basförsäkring som passar de flesta, en som täcker det mesta och en som omfattar allt – inklusive enklare sjukdomar. Alla har självrisk som standard och inget krav på remiss. Vilken du än väljer blir den en attraktiv anställningsförmån.

Sjukvård bas

Försäkringen omfattar det viktigaste – till exempel specialistvård, psykolog, resor, samt ny medicinsk bedömning (ytterligare undersökning och diagnos av läkare i vårt nätverk).

Sjukvård plus

Försäkringen omfattar allt som finns i vår basförsäkring plus sjukgymnastik, naprapati och kiropraktik (egenavgift tillkommer). Sjukvård Plus omfattar även kristerapi och ersättning för patientavgifter. Ersättning för läkemedel kan väljas till.

Sjukvård komplett

Den är verkligen vad den heter och täcker allt från förkylning till komplicerade operationer! Sjukvård Komplett omfattar allt som ingår i de två andra försäkringarna – men ger härutöver direkt tillgång till privat vård, det vill säga vård för enklare kortvariga åkommor som normalt kan tillgodoses av den offentliga vården. Dessutom betalas en engångssumma motsvarande tre basbelopp ut vid ett antal kritiska sjukdomstillstånd. Ersättning för läkemedel ingår också.

If Vårdplanering

Med sjukvårdsförsäkring får du tillgång till portalen If Vårdplanering. Första steget om du, eller någon av dina medarbetare, blir sjuk och behöver använda försäkringen, är att kontakta vår vårdplanering. Du får direktkontakt med någon av våra legitimerade sjuksköterskor som med kunskap och erfarenhet ger dig tillgång till rätt vård i rätt tid.​​