Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Bokningar

Betalning/självrisk

Ersättning

Vårdgivare

Återbesök/receptförnyelse

Försäkring/övrigt