För dig som har sjukvårdsförsäkring

Coronaviruset – Ifs Vårdplanering följer i första hand Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer

Vi på If önskar att vara ett stöd till våra kunder men också till samhället i denna svåra tid.

Situationen vi har i Sverige kopplat till Corona gör att det kan bli problem med tillgänglighet både till vårdplaneringen och till våra olika vårdgivare.

Vårdplaneringen kommer att prioritera sjukvårdsrådgivning inklusive medicinska bedömningar samt bokning av vård. Vi kommer prioritera utifrån principen att sjukast går först.

Med stöd av informationen som Folkhälsomyndigheten samt regeringen går ut med kan vi och/eller vårdgivarna komma att säga nej till visa typer av besök alternativt boka om besök. Detta beslut ligger utanför Ifs och våra vårdgivares påverkan och är inget vi kan styra över.

Vad innebär detta för mig som har en sjukvårdsförsäkring hos If?

Generellt kan vi inte hjälpa till om du är akut sjuk oavsett om du har en kraftig infektion eller en akut hjärtinfarkt. Då behöver du snabbare vård än vad vi kan erbjuda och ska ta kontakt med 11 77 alternativt 112 om det är akut.

Har du tex ont i ett knä kommer vi tillsammans med dig lägga upp en lämplig vårdplan utifrån de förutsättningar som råder. Tveka inte att höra av dig till oss. Huvuddelen av våra vårdgivare har öppet som vanligt och många har digitala lösningar.

Den privata vården kan nu ta tester för Covid-19, detta täcks dock inte av sjukvårdsförsäkringen. Vi har beslutat att fortsatt inte inkludera detta eftersom det råder en stor ovisshet kring hur länge en person har antikroppar, vilket gör att Folkhälsomyndigheten uttalat att det får liten betydelse på individnivå.

Från mitten av juni ska vara möjligt för alla med symtom att testa sig inom den offentliga vården och vi hänvisar dit.

Vi på Ifs vårdplanering finns här för att svara på dina frågor, varmt välkommen att höra av dig!