För dig som har sjukvårdsförsäkring

Coronaviruset – Ifs Vårdplanering följer i första hand Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer

Vi på If önskar att vara ett stöd till våra kunder men också till samhället i denna svåra tid.

Situationen vi har i Sverige kopplat till Corona gör att det kan bli problem med tillgänglighet både till vårdplaneringen och till våra olika vårdgivare.

Vi ser nu hur privata vårdgivare har börjat mobiliseras för att hjälpa till i offentligvården. Det kan gälla personal, utrustning eller andra resurser.

Vårdplaneringen kommer att prioritera sjukvårdsrådgivning inklusive medicinska bedömningar samt bokning av vård. Vi kommer prioritera utifrån principen att sjukast går först.

Vi har erfarna sjuksköterskor som gör dessa medicinska bedömningar, vid behov i samarbete med våra vårdgivare och offentligvården. Vi kommer göra vårt yttersta för att ge hjälp till alla som behöver den men ber om förståelse för att vi kanske kommer behöva göra prioriteringar.

Med stöd av informationen som Folkhälsomyndigheten samt regeringen går ut med kan vi och/eller vårdgivarna komma att säga nej till visa typer av besök alternativt boka om besök. Detta beslut ligger utanför Ifs och våra vårdgivares påverkan och är inget vi kan styra över. Beslut kring uppskjutna behandlingar av medicinska skäl ger inte rätt till ersättning via vårdgarantin.

Vad innebär detta för mig som har en sjukvårdsförsäkring hos If?

Generellt kan vi inte hjälpa till om du är akut sjuk oavsett om du har en kraftig infektion eller en akut hjärtinfarkt. Då behöver du snabbare vård än vad vi kan erbjuda och ska ta kontakt med 11 77 alternativt 112 om det är akut.

Har du tex ont i ett knä och inte har några besvär från övre luftvägarna kommer vi tillsammans med dig lägga upp en lämplig vårdplan utifrån de förutsättningar som råder. 

Har du symtom på en övre luftvägsinfektion kan vi, oavsett vad ditt villkor säger, tyvärr inte hjälpa dig med bokning till läkare etc. på grund av det extraordinära läget med Coronasmitta i samhället. Här hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kunder med symtom från övre luftvägarna kan generellt inte tas emot av den privata vården då de inte har de resurser som krävs vid samhällsfarligsmitta. Den privata vården kan inte heller ta prover för Corona.

Vi på Ifs vårdplanering finns här för att svara på dina frågor, varmt välkommen att höra av dig!