Bedrägerierna drabbar ärliga kunder

Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut ungefär 50 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder.

Försäkringar spelar en viktig roll i samhället, men systemet fungerar inte om det missbrukas. Attitydundersökningar visar att cirka 10 % av allmänheten kan tänka sig att genomföra ett försäkringsbedrägeri, trots att försäkringsbedrägerier är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan. 

Bedrägeriutredningarna som försäkringsbolagen gör leder till att man avböjer knappt 1 % av skadeanspråken. Ändå beräknar man att omkring 2,5-5 miljarder kronor som betalas ut årligen är försäkringsbedrägeri.

Försäkringsbedrägeri är stöld

Vi accepterar inte stölder i butiker, i våra hem eller på skolor och arbetsplatser. Så varför ska vi acceptera att någon stjäl från försäkringsbolagen och i förlängningen från dig som är kund? Försäkringsbedrägeri är något som vi, de andra försäkringsbolagen, polisen och Larmtjänst tillsammans jobbar med att förhindra.

Exempel på bedrägeri

  • Att medvetet förstöra sin mobiltelefon för att med hjälp av försäkringsersättningen köpa en nyare modell.
  • Att arrangera en trafikolycka med sin trasiga bil, som inte går att sälja för att få ut ersättning från försäkringen istället.
  • Att sälja bilen utomlands och sedan anmäla att den blivit stulen.
  • Att åka utomlands för att göra en skönhetsoperation och få kliniken att skriva på kvittot att det handlade om en akut sjukhusbehandling på semesterresan.
  • Att medvetet lämna oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen när man köper en liv, sjuk- eller sjukvårdsförsäkring.

Fakta och statistik

Svensk Försäkring och Larmtjänst arbetar också med att förhindra försäkringsbedrägerier, på deras hemsidor kan du bland annat läsa om vad ett försäkringsbedrägeri är samt se rapporter och filmer om försäkringsbedrägerier. 

Läs mer på Svensk Försäkrings hemsida 
Läs mer på Larmtjänsts hemsida

Du kan hjälpa till

Precis som vid andra brott är det bra med tips från allmänheten. Så om du upptäcker något som skulle kunna vara försäkringsbedrägeri kan du kontakta Larmtjänst på 020-325 325 och berätta vad du vet.