Lägg till vilka som ska ingå i din hem- eller villaförsäkring

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Dessutom gäller den för dina hushållsmedlemmar som bor tillsammans med dig och är folkbokförda på den adress som anges som försäkringsställe i ditt försäkringsbrev.

För att lägga till en person till din hem- eller villaförsäkring – fyll i formuläret och skicka in det till oss. 

Dina uppgifter

Vi kan ge dig bättre och snabbare service om du fyller i ditt personnummer eller försäkringsnummer.

Vilka ska försäkringen gälla för?

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...