Vad är självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Vilken självrisk ska du betala?

Självrisken varierar från försäkring till försäkring. För vissa försäkringar, som till exempel bilförsäkring, är det olika självrisker för olika skadehändelser som är fasta. För andra försäkringar som hemförsäkringar och djurförsäkringar finns flera alternativ av självrisker som du kan välja mellan. En del försäkringar har inte självrisk, livförsäkring till exempel. 

Självrisken påverkar priset

Om du väljer att betala en större del av skadekostnaden själv genom att ha högre självrisk på försäkringen, får du ett lägre pris på försäkringen.

Hur betalar man självrisken?

Om du råkat ut för en skada och vi ska betala ut ersättning till dig dras självrisken av från ersättningsbeloppet. Om din bil blivit reparerad betalar du din självrisk direkt till verkstaden och sedan skickar de en faktura till oss på resten av beloppet. Samma sak gäller om du varit hos veterinären med din hund, katt eller häst - du betalar självrisken till djurkliniken. 

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID, Mobilt BankID eller lösenord.

Självriskkonto

Har du hem- eller bilförsäkring och betalar försäkringen med e-faktura eller autogiro blir du förmånskund och får ett självriskkonto som gäller för alla i hushållet. Vi sätter av en summa till kontot efter varje år som gått utan att en skada inträffat på hem- och bilförsäkringen. 

Här kan du läsa mer om hur självriskkontot fungerar.

Våra försäkringar

Här hittar du genvägar till våra olika försäkringar. Klicka på den försäkring du vill veta mer om.

 • Bilförsäkring

  Självriskerna för bilförsäkring är fasta och du kan inte välja belopp, förutom den självrisk som gäller för vagnskada.

  Självrisk bilförsäkring
 • Båtförsäkring

  Självriskerna för båtförsäkring är valbara inom vissa ramar, men en del är fasta för vissa skadehändelser.  

  Självrisk båtförsäkring
 • Motorfordon

  Självrisken för motorfordon är fast, men du kan ibland välja självrisk för vagnskada. Läs om respektive fordon.

  Motorfordonsförsäkringar
 • Hundförsäkring

  Självrisken är valbar och du kan därmed påverka priset på din försäkring. En del av självrisken är fast och en del är 15 % av kostnaden.

  Självrisk hundförsäkring
 • Hästförsäkring

  Du väljer självrisk för veterinärvårdsförsäkringen som består av en fast del och en rörlig del som är 20 % av veternärvårdskostnaden.

  Självrisk hästförsäkring
 • Kattförsäkring

  Självrisken består av en fast summa och en rörlig som är 15 % av kostnaden. Du kan välja mellan två olika belopp för den fasta delen.

  Självrisk kattförsäkring
 • Fritidshusförsäkring

  Du väljer grundsjälvrisk, men för vissa typer av skador är självrisken fast eller en viss procent av skadebeloppet.

  Självrisk fritidshusförsäkring
 • Hemförsäkring

  Den vanligaste självrisken är 1 500 kronor, men du kan välja att ha en högre självrisk. En del självrisker är fasta beroende på vad som hänt. 

  Självrisk hemförsäkring
 • Villaförsäkring

  Du väljer grundsjälvrisken som gäller för de flesta händelser. Vattenskador och rättsskyddsärenden har särskilda självrisker.

  Självrisk villaförsäkring