Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Vilken självrisk ska jag betala?

Självrisken varierar från försäkring till försäkring. För vissa försäkringar, som till exempel bilförsäkring, är det olika självrisker för olika skadehändelser som är fasta. För andra försäkringar som hemförsäkringar och djurförsäkringar finns flera alternativ av självrisker som du kan välja mellan. För personförsäkringar finns ingen självrisk.

Självrisken påverkar priset

Om du väljer att betala en större del av skadekostnaden själv genom att ha högre självrisk på försäkringen, får du ett lägre pris på försäkringen.

Hur betalar jag självrisken?

Om du råkat ut för en skada och vi ska betala ut ersättning till dig dras självrisken av från ersättningsbeloppet. Om din bil blivit reparerad betalar du din självrisk direkt till verkstaden och sedan skickar de en faktura till oss på resten av beloppet. Samma sak gäller om du varit hos veterinären med din hund, katt eller häst - du betalar självrisken till djurkliniken. 

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor