Körsträcka

Priset och villkoren för försäkringen påverkas av flera olika faktorer där antal körda mil per försäkringsår - körsträckan - är en av dem. Därför är det viktigt att du har rätt körsträcka registrerad på din försäkring.

Vi vet att det inte är så lätt att på förhand veta hur många mil du kommer att köra under ett försäkringsår. Därför går det alltid att justera den uppgiften. Om du upptäcker att du behöver köra mer under innevarande försäkringsår än du trodde från början hör du bara av dig till oss så justerar vi det. 

Om du tror att du kommer att köra mindre än tidigare meddelar du det till oss före innevarande försäkringsår är slut.

Körsträckeklass

Försäkringens körsträcka delas in i något som kallas körsträckeklass. 

Klass 1: upp till 1 000 mil

Klass 2: 1 001 mil - 1 500 mil

Klass 3: 1 501 mil - 2 000 mil 

Klass 4: 2 001 mil - 2 500 mil

Klass 5: 2 501 mil och uppåt

För att en justering av antal körda mil per år ska kunna göras ska skillnaden mellan den körsträcka du har uppgivit jämfört med den du faktiskt körde, vara en eller flera körsträckeklasser.  

Behöver du ändra körsträckan?

Kommer du att köra mer än tidigare?

  • Kontakta oss så utökar vi din försäkring till att gälla för det nya behovet. Du kommer att få en tilläggsfaktura på mellanskillnaden. Om du valt autogirobetalning ändras månadsbeloppet.

Kommer du att köra mindre än beräknat?

  • Kontakta oss före den innevarande avtalsperioden för din försäkring är slut. Då korrigerar vi uppgifterna utifrån hur långt du faktiskt körde jämfört med vad du betalat för. Vi ser även till att det blir rätt uppgifter för den nya avtalsperioden.