Ångerrätt vid köp av försäkring

Du har 14 dagars ångerrätt

Ångerrätten gäller när försäkringar köps på distans – på webben eller via telefon. Då har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag köpet bekräftades. 

En vanlig missuppfattning är att ångerrätten börjar gälla från försäkringens startdatum. Så är det inte. Ångerrätten gäller från det datum köpet bekräftades. Exempel: du bestämde dig för att försäkra din bil hos oss den 1 februari. Startdatum för försäkringen är 1 maj. Ångerrätten gäller då i 14 dagar från 1 februari.

Regler vid köp av personförsäkringar

För personförsäkringar räknas ångertiden från det att du som kund får kännedom om att försäkringsavtalet har ingåtts. För livförsäkringar är ångertiden är 30 dagar. För övriga personförsäkringar är det 14 dagar.

Om du tecknar bilförsäkring i samband med bilköp 

Ångerrätten gäller inte när bilförsäkringen köps hos en bilhandlare som vi har samarbete med. Bilhandlarens affärslokal ses som Ifs "affärslokal".

Så gör du om du ångrar ditt köp

Om du ångrar ditt köp kontaktar du oss. Har du redan hunnit betala försäkringen drar vi beloppet för de dagar försäkringen har gällt hos oss. 

Här kan du läsa mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Mer information