Att tänka på när du ska

jämföra hemförsäkringar

En hemförsäkring ger ett värdefullt skydd, som alla behöver. Hur du bor avgör vilken typ av försäkring du behöver. Men titta inte bara på priset när du jämför hemförsäkring. Den billigaste är inte alltid den bästa hemförsäkringen.

Jämför inte bara priset

Låt inte bara priset avgöra vilken som är den bästa hemförsäkringen för just dig. Grundskyddet är normalt detsamma i olika hemförsäkringar, men det kan finnas skillnader som påverkar ditt val. Fundera på vad som är viktigt för dig och vilket behov du har. Exempel på frågor du kan ställa dig: 

  • Vad är viktigt för dig när det gäller försäkring för bostaden och dina saker? 
  • Vill du att reseförsäkring ska ingå?
  • Behöver du ha allriskskydd?

När du är klar över vilket behov du har kan du bättre jämföra olika hemförsäkringars pris och hitta den bästa hemförsäkringen för just dig.

Tillfällen i livet och boendetyp

Tänk på att det finns hemförsäkringar som är anpassade för olika tillfällen i livet och till olika typer av boende, till exempel om du är ung och bor ensam, och om du bor du i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Bor i andra hand eller hyr ut bostaden

Speciella situationer rent försäkringsmässigt är också om du bor i andra hand eller hyr du ut din egen bostad? Hur ska du då försäkra dig och vilken är den bästa hemförsäkringen för dig?