Jämför hemförsäkring

En hemförsäkring ger ett värdefullt skydd, som alla behöver. Hur du bor avgör vilken typ av försäkring du behöver. Men titta inte bara på priset när du jämför hemförsäkring. Den billigaste är inte alltid den bästa hemförsäkringen.

När du ska jämföra

Låt inte bara priset avgöra vilken som är den bästa hemförsäkringen för just dig.

Grundskyddet är normalt detsamma i olika hemförsäkringar, men det kan finnas skillnader som påverkar ditt val. Fundera på vad som är viktigt för dig och vilket behov du har. Exempel på frågor du kan ställa dig: 

  • Vad är viktigt för dig när det gäller försäkring för bostaden och dina saker? 
  • Hur omfattande reseskydd behöver du?
  • Behöver du ha allriskskydd?
  • Har du något speciellt föremål som är extra värdefullt?
Kvinnor jämför försäkring
Jämför olika hemförsäkringar för att hitta den som passar dig.

När du är klar över vilket behov du har kan du bättre jämföra olika hemförsäkringars pris och hitta den bästa hemförsäkringen för just dig.

Olika boenden genom livet

Olika faser i livet innebär olika slags hemförsäkringar. Om du bor i hyresrätt, egen bostadsrätt eller eget hus påverkar ditt val av hemförsäkring.

Om du bor i andra hand

Om du bor i andra hand ska du välja  hyresrättsförsäkring oavsett om du bor i någon annans bostadsrätt, hyresrätt eller hus. Du behöver bara en försäkring som gäller för dig och dina saker. 

Kvinna dricker te
Anpassa din hemförsäkring till din livssituation.