Solvens- och verksamhetsrapporterna presenteras i pdf-format och de kvantitativa rapporteringsmallarna från och med 2017 i excelformat (i 2016 års rapport återfinns de längst bak i pdf-rapporten).