10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta klimatanpassningen

Klimatförändringar väntas medföra att Sverige blir både varmare och blötare. Extrema väderhändelser som översvämningar, skyfall och värmeböljor kommer bli vanligare.

Klimatanpassningar är ett begrepp som används för att beskriva de åtgärder som samhället på kort och lång sikt måste genomföra för att skydda människor, miljön och egendom.

Kommunerna är oerhört viktiga för att samhället ska lyckas med klimatanpassningsarbetet. Här presenteras 10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta klimatanpassningen.

 • Ge mandat för att arbeta med klimatanpassning

  Förslag 1
 • Ta fram en
  klimatanpassningsplan

  Förslag 2
 • Analysera tidigare extrema väderhändelser

  Förslag 3
 • Samarbeta mera och lär av goda exempel

  Förslag 4
 • Genomför robusta åtgärder med mervärden

  Förslag 5
 • Låt naturen göra jobbet med grön infrastruktur

  Förslag 6
 • Förvarningssystem gör att rätt resurser kan sättas in i rätt tid

  Förslag 7
 • Klimatanpassa kommunens fastigheter

  Förslag 8
 • Ta ansvar för vattennära
  lägen

  Förslag 9
 • Se klimatanpassning som en investering

  Förslag 10
 
Tio förslag för kommunernas klimatanpassning