Klimatanpassningar för Sveriges kommuner

Här kan du läsa 10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta klimatanpassningen.

Klimatförändringar väntas medföra att Sverige blir både varmare och blötare. Extrema väderhändelser som översvämningar, skyfall och värmeböljor kommer bli vanligare.

Klimatanpassningar är ett begrepp som används för att beskriva de åtgärder som samhället på kort och lång sikt måste genomföra för att skydda människor, miljön och egendom.

Kommunerna är oerhört viktiga för att samhället ska lyckas med klimatanpassningsarbetet. Här presenteras 10 förslag till Sveriges kommuner för att underlätta klimatanpassningen.

10 förslag för klimatanpassning