Ta fram en klimatanpassningsplan

Alla kommuner behöver arbeta långsiktigt och systematiskt med sitt klimatanpassningsarbete. Ibland kan det dock vara svårt att veta i vilken ände man ska börja och arbetet kan tyckas överväldigande. En klimatanpassningsplan kan hjälpa kommunen att komma igång med arbetet på ett strukturerat sätt och omsätta klimatanpassningsåtgärderna i praktiken. Det är bättre att börja småskaligt för att sedan utvärdera och utveckla arbetet än att inte göra någonting alls. EU-kommissionens Adaptation Support Tool är ett bra stöd för kommuner som vill ta fram klimatanpassningsplaner.

Långtifrån alla kommuner har hittills tagit hjälp av en klimatanpassningsplan. Enligt Svensk Försäkring och IVL:s senaste (2019) rapport om kommunernas klimatanpassningsarbete har mer än hälften (55%) av kommunerna inte tagit fram någon handlingsplan för genomförande av klimatanpassningsåtgärder.

Flera exempel finns däremot där små kommuner med förhållandevis små resurser framgångsrikt har tagit fram en klimatanpassningsplan som sedan omsatts i praktiken. Bodens kommun är ett sådant exempel. Kommunen började med att genomföra en analys av risker och sårbarheter för klimatförändringar. Utifrån analysen utvecklade sedan förvaltningar och bolag förslag till klimatanpassningsåtgärder. Åtgärdsförslagen sammanställdes i en klimatanpassningsplan som antogs av kommunfullmäktige.