Föregå med gott exempel – klimatanpassa kommunens fastigheter

Ett förändrat klimat medför ökade risker för fastigheter. Exempelvis kan mer intensiv nederbörd orsaka översvämningar genom att vattnet tar sig in genom källaringångar, ökad luftfuktighet kan orsaka fuktskador och förändrade grundvattennivåer kan leda till sättningar eller ras och skred.

Det finns klimatanpassningsåtgärder som går att genomföra utan större ingrepp och kostnader.

  • För att minska risken för att vatten tar sig in via avloppet kan exempelvis backventiler installeras.
  • Markiser kan installeras för att ge skugga och säkerställa en behaglig inomhustemperatur i samband med värmeböljor.

Genom att kommunerna föregår med gott exempel och klimatanpassar sina egna byggnader minskar man sårbarheten samtidigt som man stöttar utvecklandet av innovativa lösningar för offentliga och privata fastighetsägare.

Ystad är ett exempel på en kommun som arbetar med att klimatanpassa kommunens fastigheter. Bland annat arbetar man  med att förbättra inomhusklimatet på kommunens äldreboenden. Redan 2010 började man förbättra äldreboendet Solbackens klimatsystem för att skydda boendet mot ett varmare klimat. Då borrades en brunn som idag utgör grunden i ett välfungerande kyl- och värmesystem för fastigheten. Genom det kalla grundvattnet i brunnen kunde kommunen kyla ner luften inne på äldreboendet och under den svåra värmeböljan sommaren 2018 påverkades inte de boende av hettan i någon större utsträckning.