Samarbeta mera och lär av goda exempel

Klimatförändringar och extrema väderhändelser håller sig inte inom geografiska gränser och kan påverka flera kommuner samtidigt. Därför bör det vara naturligt för kommuner att samarbeta med sina grannkommuner kring klimatanpassning. Gemensamma lösningar ger ofta bättre effekt samtidigt som man kan dela på kostnaden för åtgärden. Man bör också ta stöd av vägledningar och planeringsunderlag från länsstyrelser och nationella myndigheter. Det finns också mycket att vinna på att undersöka hur andra kommuner har löst sina klimatanpassningsutmaningar. Det finns flera framgångsrika klimatanpassningsåtgärder för kommunerna att ta inspiration från, både nationellt och internationellt.

Trots detta visar Svensk Försäkring och IVL:s senaste rapport (2019) om kommunernas klimatanpassningsarbete att bara en knapp majoritet (60%) har undersökt goda exempel på klimatanpassningsåtgärder i andra kommuner. Endast drygt hälften av kommunerna samverkar med angränsande kommuner i analyser om hur framtida klimatförändringar kan påverka dem.

Lomma är ett exempel på en kommun som har lyckats väl med att etablera goda samarbeten, internt och externt, för sitt klimatanpassningsarbete. Kommunen har under flera år byggt upp en intern samarbetsform där klimatanpassningsarbetet delats upp sektorsvis med tydliga ansvarsfördelningar för varje förvaltning. Vidare jobbar Lomma mycket och nära med sina grannkommuner för att de klimatanpassningsåtgärder som genomförs ska få största möjliga effekt.