Ifs visselblåsartjänst

Vi vill göra det som är rätt

Ifs långsiktiga framgång bygger på att verksamheten bedrivs rättvist och etiskt. Detta beskrivs i vår Etikpolicy.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och alltid enligt gällande lagar och bestämmelser. Ifs interna kontroller och rutiner är utformade för att upptäcka och förhindra missförhållanden och bedrägliga handlingar. Men även de mest effektiva kontroller kan inte helt skydda oss mot alla tänkbara händelser. Därför uppmuntrar vi våra intressenter, inklusive kunder, partner och egna medarbetare att rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden eller oetiskt beteende i vår verksamhet.

Vad ska du rapportera?

Visselblåsartjänsten gör det möjligt att rapportera om misstankar om missförhållanden eller oegentligheter såsom bedrägliga, olämpliga, oärliga, olagliga eller försumliga handlingar eller beteenden. Visselblåsartjänsten ska inte användas för kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister. Du behöver inte ha bevis, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Hur ska du rapportera?

Eftersom alla rapporter behandlas strikt konfidentiellt uppmanar vi dig i första hand att rapportera öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Men du kan också välja att rapportera anonymt via vårt system som hanteras av en extern part, WhistleB. Systemet är åtskilt från Ifs IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera avsändaren.

Skapa ett meddelande här