Skada eller förlust av egendom i företagets fordon

Vi hjälper dig vid förlust eller skada på eget gods, verktyg och provkollektion i egna fordon under transport och uppehåll.

Anmäl skada 0771-815 818

Anvisningar vid skada eller förlust

Vi hjälper dig