Skada på dina varor och gods i fordon tillhörande transportör

Vi hjälper dig med skador på företagets gods och handelsvaror i fordon som tillhör en anlitad transportör.

Anmäl skada 0771-815 818

Anvisningar vid skada eller förlust

Vi hjälper dig