Haveriagenter

If har avtal med haveriagenter över hela världen som utför besiktningar för Ifs räkning.
 
Vid leveransvillkor CIF och CIP, hänvisa mottagaren till Haveriagent för att meddela förlust eller skada. Haveriagenten gör en besiktning för att fastställa omfattningen av skadan eller förlusten, dess orsak, och andra relevanta fakta gällande skadehändelsen. Haveriagenten kan ordna en gemensam besiktning med transportör eller annan ansvarig tredje part. Ifs haveriagenter finner du under länken nedan.

Sök haveriagenter