Transportansvarsskada

Vi hjälper dig som är transportör och speditör med ansvarsskador på kundens varor och gods.

Anmäl skada 0771-815 818

OBS! Medge inget ansvar innan skadan är utredd och eventuellt ansvar är klarlagt.

Anvisningar vid skada eller förlust