Skada på föremål under utställning

Vi hjälper dig vid skada på föremål under utställning, samt transport till och från utställning.

Anmäl skada 0771-815 818

Anvisningar vid skada eller förlust