Skada vid lyft av gods

Lyft av gods som utförs med egen, hyrd eller lånad lyftanordning av försäkringstagaren eller annan.

Anmäl skada 0771-815 818

Anvisningar vid skada