Sprinkler släcker branden snabbt

Har du installerat ett automatiskt vattensprinklersystem i företagets lokaler? Sprinkler släcker branden snabbt och är lämpligt vid stora brandrisker.

Sprinklern reagerar på värmen som uppstår vid en brand. När det första sprinklerhuvudet utlöses går samtidigt automatiskt larm till larmcentralen. Sprinklern släcker i de flesta fall branden innan den hunnit sprida sig. 

Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker branden i ett tidigt skede eller håller den under kontroll tills andra släckningsåtgärder kan sättas in. Den bidrar också till att en betryggande utrymning kan ske.

Krav på sprinkler

Ställer vi krav på sprinkler måste denna vara installerad samt skötas och besiktigas enligt säkerhetsföreskriften i våra villkor. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen.

Så här fungerar en vattensprinkleranläggning

Ett automatiskt sprinklersystem är konstruerat för att upptäcka en brand och i inledningsskedet släcka eller begränsa den. Sprinkleranläggningen består vanligen av ett rörnät fyllt med vatten. På rörnätet är sprinklerhuvuden utplacerade. De reagerar på värme, utlöser vid förutbestämda temperaturer och sprider vatten över ett begränsat område.

Endast de sprinklerhuvuden som uppnår den förutbestämda temperaturen löser ut, varför vattenskadorna blir begränsade. När en sprinkler aktiveras öppnas huvudventilen till sprinkleranläggningen för att släppa in mer vatten i rörnätet, samtidigt som Räddningstjänsten larmas. 

Sprinkler räddade snickerifabrik

I en snickerifabrik uppstod brand i en hyvel till följd av friktionsvärme. Hyveln var inbyggd och skyddad med en automatisk vattensprinkleranläggning. När branden uppstod utlöste det sprinklerhuvud som var placerat i hyvelburen samtidigt som larm överfördes till Räddningstjänsten. Genom sprinklersystemet begränsades branden tills räddningstjänsten anlände. Brandmännen kunde sedan släcka branden fullständigt. 

Om inte sprinkler funnits hade snickerifabriken sannolikt totalskadats. Återställandet hade tagit minst ett år och fått konsekvenser för företagets fortsatta överlevnad.