Brandlarm leder till snabb utryckning

Skyddas ditt företag av ett automatiskt brandlarm? Tiden är den viktigaste faktorn för att stoppa en brand och klara en säker utrymning. Ett brandlarm sover aldrig och kan larma räddningstjänsten dygnet runt.

Rädda liv och egendom

Du löper större risk för en fullt utvecklad brand ju längre tid det tar innan den upptäcks. Ett automatiskt brandlarm reagerar på rök och/ eller värme samt larmar räddningstjänsten. Genom en snabb utryckning ökar möjligheten att begränsa branden och rädda liv och egendom. Tidig upptäckt av ett brand minskar skadans omfattning och kostnaderna för återställande. Ju kortare tid verksamheten störs, desto större är möjligheterna att snabbt få i gång verksamheten och behålla kunderna.  

Krav på brandlarm

Ställer vi krav på brandlarm måste detta vara installerat samt skötas och besiktigas enligt säkerhetsföreskriften i våra villkor. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen.  

Så här fungerar ett brandlarm

En brandlarmanläggning är en del av det skadebegränsande brandskyddet. De vanligaste komponenterna i ett brandlarm är detektorer som reagerar på rök eller värme. Brandlarmet upptäcker en brand så tidigt att lokalerna kan utrymmas och släckning påbörjas innan branden fått för stor omfattning.

När brandlarmet utlöses överförs larmet automatiskt till Räddningstjänsten. Avståndet till Räddningstjänsten har stor betydelse för möjligheten att begränsa brandskadan.

En brandlarmanläggning är en säkerhetsinstallation som fordrar noggrann planering, installation och kontroll. Det material som ingår i anläggningen måste uppfylla höga krav på kvalitet och pålitlighet.

Läs mer om brandlarm på Svenska Brandskyddsföreningen 

Brandlarm räddade billackeringsverkstad

På kvällstid uppstod en brand i en billackeringsverkstad orsakad av en kortslutning i en luftkompressor. Lokalen var försedd med ett automatiskt brandlarm. Tack vare brandlarmet kom räddningstjänsten snabbt till platsen och kunde släcka branden. De materiella skadorna blev relativt små och verksamheten kunde återupptas redan följande dag.