Begränsa branden med godkänd branddörr

Var tredje branddörr står öppen. Stängs alla öppna branddörrar i ditt företag automatiskt vid brand? Ta reda på om företagets branddörr är godkänd.

Se till att branddörren stängs!

En stängd branddörr är mycket effektiv när det gäller att begränsa en brand. Om den hålls öppen ska den vara försedd med anordning som stänger dörren automatiskt vid rökutveckling. Branddörrar är märkta med en metallskylt som anger brandklass, d.v.s. hur lång tid dörren motstår brand.

Allt för ofta kilas branddörrarna upp och när olyckan är framme glömmer man i brådskan att stänga dem. Branddörrar som måste hållas öppna under arbetstid ska därför vara försedda med upphängningsmagneter kopplade till brandvarnare. 

Står branddörrarna öppna sprider sig elden snabbt vidare. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen.

Vad är en godkänd branddörr?

I Sverige finns ett system med godkännande av material som ska användas i byggnadsverk. En godkänd produkt uppfyller de krav som anges i lagar och föreskrifter. Branddörrar är utförda i olika brandklasser, t.ex. EI60, där siffran anger antalet minuter som dörren motstår en brand. Dörren ska vara typgodkänd. Förteckning över godkända branddörrar finns hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Skadeexempel

En mekanisk verkstad drabbades av brand i produktionslokalen. Mot angränsande lokaler fanns brandsäker vägg med branddörrar. Under arbetsdagen uppstod en brand i en produktionsmaskin. Personalen försökte släcka branden men misslyckades.

Räddningstjänsten tillkallades och lokalerna utrymdes. I hastigheten glömde man bort att stänga branddörrarna och någon automatisk stängningsanordning fanns inte. På grund av detta förbiseende spred sig branden även till kontors- och lagerutrymmen och brandskadan blev i det närmaste total. Det dröjde drygt ett halvår innan företaget åter kom igång.

Eftersom branddörrarna inte varit stängda gjordes ett avdrag i ersättningen för åsidosättande av säkerhetsföreskrift. Skadan uppgick till 7.000.000 kr.