Brand i fritös, grill och stekbord

Olje- och fettbränder i fritöser, grillar och stekbord kan snabbt få större omfattning. De är dessutom ofta svåra att kontrollera eftersom de medför stor risk för spridning till olika ventilationskanaler.

Säkerhetsföreskrifter för fritös och stekbord

I direkt anslutning till fritös och stekbord ska finnas:

  • fungerande, fast installerad koldioxidsprinkler eller
  • fettbrandsläckare F 6 (6 liters skum) eller
  • koldioxidhandbrandsläckare i lägst effektivitetsklass 70 B (minst 5 kg släckmedel)
  • brandfilt
  • lock till fritös

Alla anställda ska ha fått genomgång om hur släckutrustningen ska användas.

Skadeexempel för brand i fritös

Vid fritering i en restaurang antändes oljan i fritösen. I anslutning till fritös och stekbord saknades fast installerad koldioxidsprinkler eller koldioxidhandbrandsläckare. Det saknades också brandfilt och lock till fritösen. Branden kunde därför inte släckas utan spred sig från fritösen till ventilationskanalen. Räddningstjänsten lyckades släcka branden innan den spridit sig till resten av byggnaden men hela ventilationssystemet slogs ut och det uppstod omfattande rök och sotskador. Skadan medförde ett avbrott i verksamheten under tre månader.

Eftersom säkerhetsföreskriften för släckutrustning inte följts gjordes ett avdrag från skadeersättningen med 30% utöver gällande självrisk.

Stationärt automatiskt släcksystem

I fritös med mer än åtta liter olja, bör man ha ett stationärt automatisk släcksystem som är avsett för släckning av bränder i fritös med vegetabiliska oljor. Leverantörens bestämmelser om hur anläggningen ska användas och kontrolleras ska följas.