Tre steg för att starta konsultföretag

Drömmer du om att bli konsult, men vet inte riktigt vart du ska börja? Vi har tagit fram en trestegsmodell som hjälper dig att komma igång som egenföretagande konsult.

1: Definera din roll som konsult

När du funderar på att starta en egen konsultfirma är första steget att förstå ditt värde och vad du kan erbjuda som konsult.  

Kompetens

Som konsult är det först och främst viktigt att du har kompetens inom ett tydligt avgränsat område. Vad är det du är riktigt bra på och hur kan du använda det för att skapa värde för en kund? Här är det viktigt att du har god kommunikationsförmåga så att du kan presentera komplexa idéer på ett lättförståeligt sätt.

Det gäller även när du ska förmedla din egen kompetens. Här är det en fördel att du är specifik och inte generell. När ett företag anlitar en extern konsult söker de oftast en specialist. Etablera en tydlig identitet som du kan förmedla.

Problemlösare

Företag anlitar ofta konsulter som problemlösare i samband med specifika uppgifter och här är det viktigt att kunna arbeta lösningsorienterat och projektorienterat.

Vad är en konsult?

En konsult är en rådgivare som levererar värde i form av expertkunskap och vägledning. Det är ingen skyddad titel och det finns inga formella krav för exempelvis utbildning. Alla kan med andra ord titulera sig konsult och starta en egen konsultverksamhet. Men för att lyckas som konsult krävs såväl god kommunikationsförmåga som viss kompetens inom ett väl avgränsat ämnesområde, t.ex. ekonomi, IT, ledning eller kommunikation.

Oftast är en konsult anställd under en begränsad tid knuten till ett specifikt projekt eller uppdrag. Det anses vara en av konsultens styrkor att han eller hon inte är en del av företaget och därför bidrar med ett externt perspektiv på interna frågor.

Du står utanför företaget och kan därför bidra med nya perspektiv. En skicklig konsult har ett öga för såväl helheten som detaljerna. Det självförtroendet är nödvändigt för att kunna utföra ditt jobb och här är det centralt att du besitter både självförtroende och ödmjukhet.

Frihet och flexibilitet

Det bästa med att vara egenföretagare är också den svåraste delen. Eftersom du är din egen chef kommer du kunna njuta till stor del av friheten men samtidigt kräver det tid, flexibilitet och motivation. Det  kan vara en utmaning i början innan man etablerat en trygg kundbas. 

2: Hitta kunderna

Din första stora uppgift blir att hitta din första kund och sedan arbeta för att etablera en hållbar kundbas. En synlig närvaro och tydlig onlineprofil i form av en hemsida kan vara avgörande. Fysiskt marknadsföringsmaterial är sällan värt pengarna eller tiden.

Nätverk

Vänner, klasskamrater, tidigare arbetsgivare och kollegor är basen i ett starkt nätverk. De känner till din personlighet och många av dem kommer förmodligen att arbeta i branscher som är relevanta för de tjänster du erbjuder. Du ska inte vara rädd för att ta uppdrag från din senaste arbetsplats, för här har du fördelen att du känner till företaget och att de känner till din förmåga.

Visa på dina styrkor

När du börjar komma i kontakt med kunder måste du vara beredd på att kunden ofta inte är medveten om sitt behov av just dina tjänster. Som nämnts ovan behöver du kunna presentera din profil kortfattat och tydligt, men du behöver också ha tålamod och förståelse för kundens beslutsprocess. Speciellt för mindre företag då en konsult kan representera en betydande kostnad.

Ta inte på dig för mycket

I jakten på den första kunden kan det vara lockande att översälja dina egna förmågor, men ta inte på dig uppgifter du inte klarar av. Kunden har visat dig förtroende genom att anställa dig, och en besviken kund kommer inte att anställa dig igen. Om du dessutom blivit rekommenderad av personer i ditt nätverk kan detta reflektera dåligt på dem, vilket i sin tur leder till att dem inte kommer att rekommendera dig igen.

Sätt rätt pris

Se till att skapa resultat och kom ihåg att nöjda kunder är de bästa ambassadörerna. Du måste lyssna på kunderna och alltid prioritera möten och deadlines. Du behöver vara medveten om vad du kostar så att du snabbt kan möta kundens prisförfrågan. Du bör heller inte sätta ett för lågt pris då kunden som vill anlita en konsult i slutändan kommer att föredra en duktig konsult framför en som är billig.

3: Ekonomi, lagar och försäkring

Det tredje och sista steget handlar om vad man ska ha koll på när man startar en ny konsultfirma.

Bra att veta

Som näringsidkare i Sverige behöver du ha koll på vad som gäller för just din verksamhet. På verksamt.se kan du hitta bra information om vad som är viktigt att tänka på. 

Försäkringar

För konsulter är det också väldigt viktigt att vara medveten om det juridiska ansvar man har i rollen som rådgivare. Om din klient lider en stor ekonomisk förlust till följd av din rådgivning kan du som konsult ställas inför ett stort ersättningskrav.

Checklista

När du startar en egen konsultfirma står du utanför den struktur som följer med ett jobb som anställd. Det ger dig stor frihet, men det gör också att du måste vara extra uppmärksam på en del av de saker som annars skulle ha tagits hand om av din arbetsgivare.

Checklista för att starta eget

En konsultförsäkring är skapad för att skydda konsultföretag i fall som är branschspecifika för just dem. Den ersätter bland annat kostnader som uppkommit vid eventuellt skadeståndskrav och hjälper även till med representation och utredning. Slutligen, se till att säkra din konsultfirmas viktigaste resurs: dig själv och eventuella anställda. Små företag är mycket sårbara för långtidssjukskrivningar och här är en sjukvårdsförsäkring ett billigt skyddsnät. Försäkringen ersättning vid sjukskrivning hjälper även till ekonomisk vid långtidssjukskrivning för att täcka upp mot fasta kostnader som fortfarande löper på.

Registrera företaget

När du startar ditt företag, se till att registrera ditt företag för att få ett organisationsnummer. Det är också viktigt att öppna ett bankkonto kopplat till företaget och i samband med det få tillgång till företags BankID.

Försäkring för olika typer av konsulter