Försäkring för redovisningskonsult

Som redovisningskonsult behöver du en försäkring som skyddar dig från misstag hos kund.

Se pris och köp

Omsätter företaget över 10 miljoner? Be om offert

  • Bred ansvarsförsäkring

    Vår ansvarsförsäkring täcker allt ifrån en anställds brott mot en kund till skadeståndskrav för felaktiga råd.

  • Skräddarsydd försäkring

    Din verksamhet är unik och vi skräddarsyr försäkringen efter just dina behov.

  • Unik försäkring skyddar din intäkt

    Om du blir sjuk och inte kan jobba har vi en försäkring som ger dig ersättning för varje dag du är sjuk.

Detta bör du som redovisningskonsult tänka på

Du jobbar med rådgivning inom ett brett område där klienten har väldigt varierande förståelse av området men förväntar sig att du snabbt ska kunna ge svar på deras frågor om t.ex. bokföring, deklaration eller skatt.

Rådgivning inom redovisning och ekonomi medför ett ansvar och det är lätt att ett missförstånd leder till allvarliga ekonomiska konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att du har en konsultförsäkring som skyddar din verksamhet om du skulle bli skadeståndsskyldig.

Försäkring för en Redovisningskonsult

Vanligaste skadan - fel uppgifter i kundens deklaration

De vanligaste skadorna rör felaktiga skatteberäkningar som leder till en kostnad för klienten.

Vid misstag av upprättande och inlämnande av kunders deklarationer kan det lätt bli små fel som orsakar stor skada för kunden. Det blir både tidskrävande och kan även bli kostsamt. 

Denna kostnad ersätts av försäkringen om du som redovisningskonsult är ansvarig för felet.