Konsultförsäkring

Kontor- och managementkonsult

Få offert på konsultförsäkring för t.ex. managementkonsult och lönekonsult.

En konsultförsäkring för konsulter som jobbar inom kontor och management. Försäkringen innehåller bl.a. professionsansvar och skydd mot skadeståndskrav.

Med vår försäkring för t.ex. lönekonsulter och managementkonsulter hjälper vi dig om du och din verksamhet råkar ut för skadeståndskrav. Här ingår även professionsansvarsförsäkring, som omfattar skadeståndskrav även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, anvisningar och installationer. Vi kan även försäkra ditt företags egendomar, t.ex. maskiner och inventarier samt varor. Den gäller även för skada på kunders egendom som företaget förvarar.


  • Tar hand om skadeståndskrav

    Vi utreder och ersätter skadestånd, t.ex. vid misstag i rollen som rådgivare.

  • Flexibel

    Välj själv försäkringsbelopp och självrisk.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Försäkringsskydd Bra försäkring Bättre försäkring
Ansvar

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar flera moment som verksamhetsansvar, skada på hyrd lokal, lånad egendom m.m.

Egendom

Skydda dina saker såsom datorer, telefoner och lagrad datainformation. Om en skada inträffar, till exempel stöld av dator, hjälper vi dig att komma igång igen. Dessutom erbjuder vi ett allriskskydd för din portabla utrustning, så att den är skyddad var du än är.

Professionsansvar

Företag som bedriver rådgivande verksamhet (tex. konsulter av olika slag) behöver en kompletterande professionsansvarsförsäkring. Försäkringen tar hand om skadeståndskrav som hänförs till denna del av verksamheten.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även vid dataintrång.

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget råkar i tvist. Den ersätter även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen.

Avbrott

Om en skada inträffar i din verksamhet är sannolikheten stor att du drabbas av en ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar, exempelvis för hyra av en ersättningslokal eller för annonsering.

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkringen gäller för alla anställda och ger ett mycket bra försäkringsskydd vid alla resor i tjänsten, såväl vid korta uppdrag i närområdet som vid långa resor ut i världen. Vid sjukdom, olycka, stöld eller bara ren och skär otur är hjälpen via If Assistance (24-7), vår larmcentral i samarbete med SOS International, bara ett telefonsamtal bort.

Databrott

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget ersätter försäkringen intäktsförlusten.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela Norden, vid behov kan vi anpassa försäkringen efter just dina önskemål.

Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat vård av hög kvalitet. Den är ett utmärkt komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver den, vid långa vårdköer samt vid väntetider till operation och specialistvård och skapar på så vis förutsättningar för snabb återgång till arbete.

Transport

Vid skada under transport ger transportförsäkringen ett allriskskydd. Vid uppehåll gäller försäkringen för skada orsakad av brand, stöld och vatten.

Bilförsäkring

Företagets bilförsäkring ersätter både person- och sakskador som bilen kan orsaka. Omfattningen för fordonet kan utökas med t.ex. brand-, stöld- och vagnskada samt kostnad för hyrbil vid skada.


Andra typer av konsultförsäkring


Om du är IT-konsult så har vi en specialanpassad försäkring.

IT-konsult​​

För dig som är teknisk konsult har vi en specialanpassad försäkring.

Teknisk konsult

​Anpassad försäkring för all typ av konsultverksamhet.

Konsultförsäkring