Försäkring för Managementkonsult

Få offert på konsultförsäkring för Managementkonsult helt anpassat efter din verksamhet.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

En konsultförsäkring för konsulter som jobbar inom kontor och management. Försäkringen innehåller bl.a. professionsansvar och skydd mot skadeståndskrav.

  • Tar hand om skadeståndskrav

    Vi utreder och ersätter skadestånd, t.ex. vid misstag i rollen som rådgivare.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring baserat på ditt behov.


Med vår försäkring för t.ex. lönekonsulter och managementkonsulter hjälper vi dig om du och din verksamhet råkar ut för skadeståndskrav. Här ingår även professionsansvarsförsäkring, som omfattar skadeståndskrav även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, anvisningar och installationer. Vi kan även försäkra ditt företags egendomar, t.ex. maskiner och inventarier samt varor. Den gäller även för skada på kunders egendom som företaget förvarar.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav för misstag, t.ex. vid felaktig rådgivning.

Skadeståndskrav
T.ex. om projektet du jobbar med går åt skogen och du blir stämd av kunden.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Dina saker

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om t.ex. datorn går sönder och allt du jobbat på raderas?

Försäkra din saker
Skydda dina saker såsom datorer, telefoner och lagrad datainformation. Om en skada inträffar, till exempel stöld av dator, hjälper vi dig att komma igång igen. Dessutom erbjuder vi ett allriskskydd för din portabla utrustning, så att den är skyddad var du än är.

Vad händer med verksamheten när du drabbats av en skada?
Om din en skada inträffar i din verksamhet är sannolikheten stor att du drabbas av en ekonomisk förlust. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska denna. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå, exempelvis kostnader för ersättningslokal eller annonsering.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Ersättning vid sjukskrivning
Få ersättning för varje dag vid sjukskrivning för att täcka upp för kostnader eller ersätta förlorad intäkt/inkomst.

Företagets bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Andra typer av konsultförsäkring