IT-konsult och datakonsult

Konsultförsäkring anpassad för IT-konsulter och datakonsulter. Försäkringen ger bl.a. skydd mot följderna av felaktig rådgivning.

Se ditt pris och köp

Omsätter företaget över 10 miljoner? Be om offert

Konsultförsäkring anpassad för IT-konsulter och datakonsulter. Försäkringen ger bl.a. skydd mot följderna av felaktig rådgivning.

Rätt försäkring för dig som it-konsult

  • Tar hand om skadeståndskrav

    Vi utreder och ersätter skadestånd, t.ex. vid misstag i rollen som rådgivare.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


I försäkringen, särskild anpassad för konsultföretag inom IT och data, ingår t.ex. professionsansvarsförsäkring och skydd mot skadeståndskrav. Även skydd för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, anvisningar eller installationer ingår. Försäkringen ger även skydd för företagets egendom, t.ex. maskiner och inventarier samt varor. Den gäller även för skada på kunders egendom som företaget förvarar.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Se pris och köp Be om offert

Kom ihåg att säkerhetskopiera din dator

Viktigt för dig som arbetar som konsult är att dagligen genomföra backup av lagrad datainformation och förvara denna separat från originalet. Om ni har programvaror och installerade program ska originalexemplar av dessa förvaras i skild byggnad. Har ni istället licensbevis eller licensetikettnummer på en programvara är det tillräckligt att originalexemplaret och licensbeviset eller licensetikettnumret förvaras i åtskilda byggnader.