Konsultförsäkring för Teknisk konsult

En anpassad försäkring för konsulter, t.ex. för dig som är teknisk konsult. I försäkringen ingår bl.a. rättsskydd och professionsansvar som hjälper dig vid felaktig rådgivning. Anpassad försäkring  som uppfyller ABK avtalen.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

En anpassad försäkring för konsulter, t.ex. för dig som är teknisk konsult. I försäkringen ingår bl.a. rättsskydd och professionsansvar som hjälper dig vid felaktig rådgivning.

  • Tar hand om skadeståndskrav

    Vi utreder och ersätter skadestånd, t.ex. vid misstag i rollen som rådgivare.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

  • Uppfyller ABK-avtalen

    Försäkringen uppfyller branschkraven för tekniska konsulter.


I vår branschanpassade försäkring för tekniska konsulter ingår professionsansvarsförsäkring som omfattar skadestånd även för ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar, anvisningar, ritningar eller beskrivningar.​ Försäkringen ger också skydd för företagets egendom, såsom maskiner och inventarier.​​​​​​​ Det ingår även rättsskyddsförsäkring och tjänstereseförsäkring.

Vi anpassar försäkringen efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Vad innebär "ABK 09" för ett konsultbolag?

ABK 09, som tidigare hette ABK 96, är det standardavtal som normalt används för tjänster inom arkitekt- och ingenjörsuppdrag. Att använda ABK 09 innebär att du har ett avtal som är framtaget för att passa just din bransch. Du vet exakt vilka risker du står, och du kan i nästa steg känna dig trygg i att den försäkring du köper hos oss är anpassad efter ditt avtal.

Rätt försäkring för din konsultverksamhet​

I försäkringen för konsulter ingår t.ex. konsultansvarsförsäkring som omfattar skadeståndskrav även för s.k. ren förmögenhetsskada som beror på felaktiga råd, beräkningar, anvisningar, ritningar eller beskrivningar. Även ansvarsförsäkring med rättsskydd ingår, vilket innebär att vi hjälper dig i rättsliga tvister gällande ditt konsultuppdrag. Vi för din talan i rättegång och betalar rättegångskostnader.