Företagsförsäkring för aktiebolag

Vi ser till att du har rätt försäkring för ditt aktiebolag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer

Försäkring för aktiebolag - vad ska man tänka på?

När du startar ett aktiebolag behöver du ha en företagsförsäkring som  är anpassad efter vad ditt företag håller på med. Försäkringen varierar helt beroende på vilken bransch det gäller, om företag äger fastigheter och bilar, samt om det finns personal som är viktig att försäkra. Du får alltså en helt anpassad försäkring efter ditt aktiebolags behov. Det du behöver göra är att prata med en försäkringsrådgivare, som i sin tur ställer några frågor om ditt företag och efter det får du ett förslag på en företagsförsäkring som passar just ditt aktiebolag.

Ansvarförsäkring aktiebolag

När du driver ett aktiebolag ingår det i princip alltid en ansvarsförsäkring i din företagsförsäkring. Den gäller om ditt företag skulle hamna i en tvist eller bli skadeståndsskyldig för något som företaget, din personal eller dina produkter har orsakat. Eftersom den typen av ärenden kan kosta mycket pengar för ett företag är ansvarsförsäkringen därför en av de viktigaste försäkringarna för ett aktiebolag.

Skillnad mellan aktiebolag och enskild firma

Oavsett om du har ett aktiebolag eller en enskild firma har du lika stort behov av en företagsförsäkring. Oförutsedda händelser går aldrig att förbereda sig på och det gäller alla typer av företag. Vad skulle det innebära för ditt företag om du som ägare blir långvarit sjuk? Eller om företaget skulle hamna i en ordentlig skuld på grund av en tvist? Vid dessa tillfällen gäller det att vara rätt försäkrad.

Rätt försäkring bör skydda...

Alla företagsförsäkringar är unikt anpassade till varje enskilt företag!

Kombinerad företagsförsäkring för aktiebolag

Man kan säga att alla våra företagsförsäkringar för aktiebolag är kombinerade. Försäkringar man ofta kombinerar i en företagsförsäkring kan t.ex. vara ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Sen är även var och en av de försäkringarna anpassade utifrån hur stort ditt företag är, vilken bransch ni är verksamma inom och vad ni äger för saker. Man kan säga att det finns lika många kombinationer av företagsförsäkringar som det finns företag.

Glöm inte att försäkra din personal

Personalen i ett företag är en viktig resurs som man ska ta hand om. Både för att undvika långa sjukskrivningar som i sig kan bli en kostnad, men också för att behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. Att vara en attraktiv arbetsgivare är idag viktigt för de flesta företagen. Väljer du att köpa exempelvis sjukvårdsförsäkring till din personal blir det både en trygghet för dig men också för dina anställda. Och de kommer förmodligen uppskatta dig mer som arbetsgivare.

Vilken företagsförsäkring är bäst?

För att veta vad som är bäst för ditt företag behöver finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Var får du bäst service, bäst omfattning och bäst ersättning? Det är antagligen de tre sakerna som kommer bli viktiga för dig i ett läge där du behöver utnyttja din försäkring när något har hänt. Här kan läsa mer om vad som är den bästa företagsförsäkringen. Det kan även vara bra att lägga ner lite tid på att jämföra företagsförsäkring för att få mer kunskap om vad man bör jämföra.

Så enkelt är det att vara kund

 • 1 >

  Vi ställer frågor, du svarar

  Vi tar reda på ditt företags behov genom att ställa några enkla frågor.

 • 2 >

  Få en skräddarsydd försäkring

  Vi anpassar försäkringen och informerar dig om pris och vad som ingår.

 • 3

  Slipp alla jobbiga papper

  När du blir kund får du tillgång till Mina sidor där allt du behöver finns.