Gäller sjukvårdsförsäkringen för tandvård efter skada på jobbet?

Frågat av Christer

Fråga:

Jag undrar om sjukvårdsförsäkringen gäller för tandläkarvård? Jag skadade tanden på jobbet och min arbetsgivare har sjukvårdsförsäkring för anställda.

Svar:

Sjukvårdsförsäkringen gäller inte för tandvård eller tandbehandling. Om du omfattas av vår olycksfallsförsäkring ersätter vi kostnader för tandbehandling.

Om du skadar tänderna i ditt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring (kontakta Försäkringskassan för ytterligare information). Om Försäkringskassan kommer fram till att det är en arbetsskada täcker den allmänna försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som behövs. Kostnader som inte ersätts via Försäkringskassan kan Olycksfallsförsäkringen ersätta.

Tandskador till följd av olycksfall som händer på fritiden kan ersättas via Olycksfallsförsäkringen.