Gäller sjukvårdsförsäkringen för tandvård efter skada på jobbet?

Sjukvårdsförsäkringen gäller inte för tandvård eller tandbehandling. Om du omfattas av vår olycksfallsförsäkring ersätter vi däremot kostnader för tandbehandling.

Om du skadar tänderna i ditt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring (kontakta Försäkringskassan för ytterligare information). Om Försäkringskassan kommer fram till att det är en arbetsskada täcker den allmänna försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som behövs. Kostnader som inte ersätts via Försäkringskassan kan Olycksfallsförsäkringen ersätta.

Tandskador till följd av olycksfall som händer på fritiden kan ersättas via Olycksfallsförsäkringen.

  • Olycksfallsförsäkring

    Med olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du skulle vara med om en olycka som ger bestående men.

    Läs mer om olycksfallsförsäkringen
  • Anmäl en skada

    Har du varit med om ett olycksfall och vill använda din olycksfallsförsäkring kan du göra det här.

    Anmäl ett olycksfall