Gäller sjukvårdsförsäkringen för tandvård efter skada på jobbet?

Sjukvårdsförsäkringen gäller inte för tandvård eller tandbehandling.

Om du omfattas av vår olycksfallsförsäkring ersätter vi däremot kostnader för tandbehandling. Om du skadar tänderna i ditt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring via Försäkringskassan. Om Försäkringskassan kommer fram till att det är en arbetsskada täcker den allmänna försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som behövs. Kostnader som inte ersätts via Försäkringskassan kan Olycksfallsförsäkringen ersätta.

Tandskador till följd av olycksfall som händer på fritiden kan ersättas via Olycksfallsförsäkringen ifall du väljer att skyddet ska gälla även utanför arbetstid.