Kan olycksfallsförsäkring gälla tillfälligt anställda med timlön?

Ni behöver ha en olycksfallsförsäkring som även gäller för timanställda och tillfälligt anställda.