Förebygg skada på företagets egendom

Undvik eller begränsa skador på företagets ägodelar och lokaler genom skadeförebyggande arbete. Skydda företaget mot t.ex. inbrott, brand och vattenskada och läs om hur försäkringen påverkas i våra skadeexempel.