Förebygg skada på företagets egendom

Undvik eller begränsa skador på företagets ägodelar och lokaler genom skadeförebyggande arbete. Skydda företaget mot t.ex. inbrott, brand och vattenskada och läs om hur försäkringen påverkas i våra skadeexempel.

Inbrottsskydd

Läs om vad du kan göra för att försvåra jobbet för inbrottstjuven.

Har du rätt inbrottsskydd?

Brandsäkerhet

Förhindra eller begränsa branden genom skadeförebyggande arbete.

Brandsäkerhet för företag

Vattenskada

En vattenskada i företagets lokaler kan bli mycket kostsam.

Undvik vattenskada

Storm

Läs om hur du kan begränsa skadan när det blåser upp till storm.

Begränsa skadan vi storm

Snöröjning på taket

När stora mängder snö samlas på taken ökar risken för skada.

Checklista för snöröjning

Fråga experten

Vår expert på fastighetsförsäkring svarar på frågor.

Frågor och svar om fastighetsförsäkring