Begränsa skadan vid storm


När det blåser upp till storm, se då först till att försöka begränsa skadan. De skador som eventuellt uppstått kan du alltid anmäla till oss senare. Vi ersätter dina kostnader för att begränsa eller förhindra en större skada.

Våra råd för att begränsa skadorna vid storm

Under en storm bör du skydda dig själv och stanna inne. Dessförinnan bör du, om möjligt, vidta vissa åtgärder.

  • Plocka bort lösa föremål på tomten som kan orsaka skada eller surra fast dessa.
  • Risken för översvämningar ökar vid storm. Värdefulla föremål i källaren bör flyttas upp från golvet.
  • Täck trasiga fönster med bräder, plast eller något annat som håller vind och regn borta.
  • Om taket har blåst sönder bör det lagas eller täckas över när stormen bedarrat.

Dokumentera skadorna

  • Ta gärna foton på skadorna.
  • Gör en lista på allt som blivit skadat.

Långsiktiga skadeförebyggande åtgärder

  • Kontrollera takkonstruktionen.
  • Se till att taktegel eller takplattor och antenner sitter fast.
  • Kontrollera om det finns träd i närheten som bör fällas.