Undvik vattenskada i företagets lokaler

Läckage och ledningssystem

En vattenskada kan bli mycket kostsam och orsaka skada på både byggnaden och företagets värdesaker, såsom varor, maskiner och inredning. Genom att följa våra råd och tips kan du undvika eller minimera en vattenskada.

​Vattenskada vid läckage i ledningssystem

Vid ett vattenläckage löper du stor risk att dina varor blir vattenskadade och därmed osäljbara. Vattenskadat emballage kan sänka varans värde. Skadan kan också medföra avbrottsförluster, extra arbete och leveransproblem. Vid en vattenskada tar det ofta lång tid att torka och återställa en lokal och den kan därför inte användas under reparationstiden.

  • Varor bör placeras minst 10 cm ovanför golvet, t.ex. på hyllor eller lastpallar. Särskilt viktigt är detta på bottenvåning eller källare.

Anlita alltid behörig hantverkare vid VVS- installationer

Det kan bli dyrt att inte anlita utbildad personal och entreprenörer för VVS-installationer i våtutrymmen. Anlita alltid särskilt utbildad personal med certifikat/utbildningsbevis.

Anlita därför alltid entreprenör som följer gällande anvisningar och regler för VVS-installationer och våtutrymmen. Kräv också att arbetet utförs enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler. I Allmänna bestämmelser AB 04 har en ökad vikt lagts på kvalitetsfrågor i byggbranschen. Ett sätt att öka kvaliteten i arbetet är att entreprenören numera har fem års garantiansvar för fel i arbetsprestation mot tidigare två år.

Gamla ledningssystem kan bli en kostsam erfarenhet

Kontrollera ledningssystem och våtutrymmen i din fastighet. En vattenskada orsakar mycket besvär och kan bli mycket dyrare än vad reparationen av rören skulle ha kostat. Minska risken för vattenskada genom att byta ut gamla ledningssystem.

Genom att byta gamla ledningssystem och renovera gamla våtutrymmen minskar risken för vattenskada. Gamla ledningssystem och bristfälliga golv- och väggbeklädnader orsakar förr eller senare en vattenskada. Beroende på åldern på dessa kan åldersavdrag minska ersättningen upp till 80% på arbete och material.