Så skapar och använder du en affärsplan

Det är viktigt att du har en affärsplan eftersom den lägger grunden för ditt företag. Redan när du får den första tanken om att starta ett företag kan du börja utforma en affärsplan för att se om din idé är hållbar.

Affärsplan för nystartade företag

Att skapa en affärsplan gör du inte bara för din egen skull, det hjälper också till att övertyga världen om att ditt företag är seriöst och strukturerat.

Om du har en genomtänkt och välorganiserad affärsplan så ökar din möjlighet till framgång.Med en affärsplan blir det lättare för dig att illustrera dina ambitioner, dessutom samlar affärsplanen alla dina idéer och tankar.

En affärsplan är ett dokument där alla dina planer för din verksamhet skrivs ner och är viktigare än du kanske tror. Affärsplanen är hela grunden för att bygga upp din verksamhet. Om grunden inte är tillräckligt stark kan företaget inte nå den framgång du hoppas på. Din affärsplan kan ses som ett verktyg och ett hjälpmedel som hela tiden följer med som stöd under utvecklingen av företaget, från uppstarten till att verksamheten börjar växa.  

Hur kan en affärsplan hjälpa dig?

 • Din vision och ambition förtydligas och struktureras
 • Rensar upp och klargör dina planer, tankar och idéer
 • Ger möjlighet till att övertyga investerare och banker om din potential
 • Visar att du är organiserad och strukturerad vilket gör att du uppfattas som seriös
 • Du kan lättare få feedback, rådgivning och konstruktiv kritik på dina planer och idéer

Dessa punkter är avgörande att uppfylla eftersom de kommer att ge dig en bra start som egenföretagare eller entreprenör.

Hur man gör en affärsplan?

När du ska göra en affärsplan är det en god idé att utgå från en mall. En mall innehåller ofta flera specifika frågor som är viktiga att svara på i din affärsplan.Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor som du bör ställa dig när du utformar din affärsplan.

Finansiering:

 • Hur planerar du att finansiera ditt företag?
 • Kan du finansiera företaget med dina egna pengar, eller behöver du låna från en bank eller få stöd från investerare?

Affärsidé:

 • Är din affärsidé stark och väl genomtänkt?
 • Är min affärsidé unik? Läs om hur jag tar reda på det

Budget:

 • Vad är din disponibla inkomst?
 • Hur ska pengarna används på bäst sätt?
 • Vad kostar det att driva ditt företag? Ta in offerter på t.ex. lokalhyra, digitala tjänster och pris på företagsförsäkring.

Försäljning:

 • Vad är dina förväntningar på försäljningen?
 • Kan din försäljning täcka upp omkostnaderna?
 • Har du utrymme i din budget om försäljningen inte går som förväntat?

Organisering:

 • Hur ska företaget organiseras rent praktiskt, till exempel placering/läge?
 • Hur ska strukturen för ledning och anställda se ut?

Marknadsföring:

 • Hur ska du marknadsföra ditt företag?
 • Har du utformat en marknadsplan?

Potential för utveckling:

 • Hur ser du på ditt företag om till exempel ett år?
 • Vad är ditt långsiktiga mål för företaget?

Kom igång snabbt och enkelt med din affärsplan!

Genom att använda mallar och checklistor när du skapar din affärsplan är du säker på att du får med de viktigaste delarna. Här följer två tips på användbara mallar: