Hantverkare och byggföretag

Att vara rätt försäkrad inom branschen.

Be om offert

Tryggt försäkringsskydd för hantverkare och byggföretag 

​Om du jobbar som hantverkare eller på byggföretag så vill kunden ofta veta att att företaget du jobbar för är försäkrat. Det ligger i kundens intresse att arbetet som ska utföras täcks av en ansvarsförsäkring, så att hantverkaren eller byggföretaget har ekonomiskt stöd om något går snett, vilket även minskar risken för tvister.

Ofta äger företag inom branschen dyra verktyg, maskiner och fordon som behöver försäkras mot till exempel brand, inbrott eller annan typ av skada. För att få ett bra skydd krävs både fordonsförsäkring och försäkring för för era verktyg och maskiner. För att inte förlora pengar om verksamheten står stilla efter en skada rekommenderar vi avbrottsförsäkring. Även de anställda som utför själva arbetet kan via en personalförsäkring få ett tryggt skydd om de skulle ske en olycka eller om någon blir allvarligt sjuk.

Branschanpassade försäkringar 

Våra branschanpassade försäkringar är utformade för att möta behoven hos hantverkare, byggföretag och andra serviceföretag. Vi hjälper dig att ta fram en försäkringslösning som gör att du kan fortsätta att bedriva din verksamhet i lugn och ro om något plötsligt och oväntat skulle inträffa.

Topplista över antal förvärvsarbetande inom byggindustrin

Byggindustrin sysselsätter varje år över 300 000 personer i Sverige. Här ser du en topplista över vilka yrken som har flest förvärvsarbetande.

 1. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
 2. Installationselektriker samt elmontörer m.fl.
 3. Maskinoperatörer, transportarbete m.m.
 4. VVS-montörer m.fl.
 5. Målare samt lackerare
 6. Anläggningsarbetare
 7. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
 8. Murare m.fl.
 9. Tunnplåtslagare
 10. Betongarbetare
 11. Övrigt inom metallhantverk, reparatörsarbetare m.m.
 12. Golvläggare
 13. Takmontör
 14. Fastighetsskötare
 15. Glasmästare
 16. Isoleringsmontör
 17. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare
 18. Finmekaniskt och grafiskt hantverk m.m.
 19. Övriga byggnadshantverkare
 20. Skorstensfejare och saneringsarbete
 21. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare
 22. Dykare

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier