Försäkring för hantverkare

​Om du jobbar som hantverkare eller på byggföretag så vill kunden ofta veta att att företaget du jobbar för är försäkrat. Det ligger i kundens intresse att arbetet som ska utföras täcks av en ansvarsförsäkring, så att hantverkaren eller byggföretaget har ekonomiskt stöd om något går snett, vilket även minskar risken för tvister.

Prata med oss 0771-56 00 00

Försäkra verksamhetens ansvar och ekonomi

 • Ansvarsförsäkring – Vi hjälper dig bemöta skadeståndskrav och ekonomisk ersättning om företaget eller produkter orsakar skada.
 • Rättsskyddsförsäkring – Täcker kostnader för jurist och rättegång vid  rättslig tvist. T.ex. tvist om ett kontrakt.

Försäkra material, arbete och verktyg

 • Entreprenadförsäkring - Ersätter skada på byggmaterialet och arbetstid som lagts ner. Uppfyller branschkraven för AB04, ABT06 och NLM10.
 • Avbrottsförsäkring – Ersättning vid stillestånd på pga egendomsskada och skada på entreprenaden.
 • Egendomsförsäkring – Ersättning vid skada på egendom eller arbetsplats.
 • Egendom i bil - Ersätter förlust av t.ex. verktyg eller maskiner som förvarats eller transporterats i fordonet.

Försäkra dig själv och anställda

Visste du att byggbranschen är den bransch som erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina anställda i störst utsträckning? Snacka om bra föredöme!

Specifikt skydd inom branschen

Tryggt försäkringsskydd för hantverkare inom byggindustrin

Som hantverkare är det viktigt att ha rätt försäkringar för företaget. Det ligger i kundens intresse att arbetet som ska utföras täcks av en ansvarsförsäkring, så att hantverkaren eller byggföretaget har ekonomiskt stöd om något går snett, vilket även minskar risken för tvister.

Det är också viktigt att själva företaget täcks av en entreprenadförsäkring som följer de krav som finns inom branschen. Vår försäkring uppfyller alla krav som behövs för AB04, ABT06 och NLM10. Företaget har då ett skydd om något skulle skadas eller gå fel när man redan jobbat länge på ett projekt. Man får då ersättning för material som använts, arbetstid som lagts ner och verktyg och maskiner som skadats.

Branschanpassade försäkringar 

Våra branschanpassade försäkringar är utformade för att möta behoven hos hantverkare, byggföretag och andra serviceföretag. Vi hjälper dig att ta fram en försäkringslösning som gör att du kan fortsätta att bedriva din verksamhet i lugn och ro om något plötsligt och oväntat skulle inträffa.

Topplista över antal förvärvsarbetande inom byggindustrin

Byggindustrin sysselsätter varje år över 300 000 personer i Sverige. Här ser du en topplista över vilka yrken som har flest förvärvsarbetande.

 1. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
 2. Installationselektriker samt elmontörer m.fl.
 3. Maskinoperatörer, transportarbete m.m.
 4. VVS-montörer m.fl.
 5. Målare samt lackerare
 6. Anläggningsarbetare
 7. Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
 8. Murare m.fl.
 9. Tunnplåtslagare
 10. Betongarbetare
 11. Övrigt inom metallhantverk, reparatörsarbetare m.m.
 12. Golvläggare
 13. Takmontör
 14. Fastighetsskötare
 15. Glasmästare
 16. Isoleringsmontör
 17. Gruv- och bergarbetare, stenhuggare
 18. Finmekaniskt och grafiskt hantverk m.m.
 19. Övriga byggnadshantverkare
 20. Skorstensfejare och saneringsarbete
 21. Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare
 22. Dykare

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Bra tips inom byggbranschen