Tillverkningsföretag

Försäkring för företag som arbetar med tillverkning, t.ex. tillverkning av byggmaterial, möbler eller tryckerier.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.

Anpassad försäkring för tillverkningsföretag med det försäkringsskydd du behöver för din verksamhet. Försäkringen innehåller skydd för företagets egendom, t.ex. maskiner, inventarier och varor. I ditt ansvarsskydd ingår produktansvarsförsäkring som hjälper dig om du t.ex. råkar ut för skadeståndskrav och företaget hamnar i en rättslig tvist.

Försäkringsskydd för tillverkare

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Tilläggsförsäkring för byggmaterial

Om företaget levererar byggmaterial ansvarar man enligt flera vanligt förekommande branschavtal (t.ex. ABM 07, ALEM 09, AA VVS 09 och ABM 92 Fabriksbetong) gentemot beställaren för fel i byggmaterialet.

Försäkringen omfattar kostnader för att komma åt (tex. riva ner en vägg för att komma åt ett vattenrör) en defekt produkt som blivit "inbyggd" men ännu inte orsakat någon skada. Vad man måste gör är att riva väggen för att kunna byta ut den felaktiga produkten, och sedan återställa väggen igen. Försäkringen betalar kostnaderna för rivning och återställande, men däremot inte den defekta produkten.

Återkallelse av produkter

Om en såld produkt visar sig vara farlig och riskerar att orsaka skada, måste företaget informera om bristerna och vid behov återkalla produkterna. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli mycket höga. Då kan återkallelseförsäkringen betala bl.a. kostnader för annonsering, frakt, destruktion och utbyte. Läs även mer om Produktansvarslagen för att förstå när ditt företag har produktansvar enligt lag.