Tillverkningsföretag

Få offert på anpassad försäkring för tillverkningsföretag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...

Försäkring för företag som arbetar med tillverkning, t.ex. tillverkning av byggmaterial, möbler eller tryckerier.

  • Uppfyller branschkraven

    Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

  • Anpassat till ditt företag

    Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

  • Enkel skadehantering

    Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Anpassad försäkring för tillverkningsföretag med det försäkringskskydd du behöver för din verksamhet. Försäkringen innehåller skydd för företagets egendom, t.ex. maskiner, inventarier och varor. I ditt ansvarsskydd ingår produktansvarsförsäkring som hjälper dig om du t.ex. råkar ut för skadeståndskrav och företaget hamnar i en rättslig tvist.

Försäkringsskydd för tillverkare

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker och maskiner

Hur mycket skulle din verksamhet påverkas om en brand inträffar?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är både din maskinella utrustning, råvaror och varor till försäljning försäkrade.

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada inträffar är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav och tvister.

Skadeståndskrav
Om din produkt skulle orsaka en skada kan företaget bli stämt.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Uppfyller branschkrav
Vi anpassar skyddet så det uppfyller branschkraven.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

Tilläggsförsäkring för byggmaterial

Om företaget levererar byggmaterial ansvarar man enligt flera vanligt förekommande branschavtal (t.ex. ABM 07, ALEM 09, AA VVS 09 och ABM 92 Fabriksbetong) gentemot beställaren för fel i byggmaterialet.

Försäkringen omfattar kostnader för att komma åt (tex. riva ner en vägg för att komma åt ett vattenrör) en defekt produkt som blivit "inbyggd" men ännu inte orsakat någon skada. Vad man måste gör är att riva väggen för att kunna byta ut den felaktiga produkten, och sedan återställa väggen igen. Försäkringen betalar kostnaderna för rivning och återställande, men däremot inte den defekta produkten.

Återkallelse av produkter

Om en såld produkt visar sig vara farlig och riskerar att orsaka skada, måste företaget informera om bristerna och vid behov återkalla produkterna. Kostnaderna för dessa åtgärder kan bli mycket höga. Då kan återkallelseförsäkringen betala bl.a. kostnader för annonsering, frakt, destruktion och utbyte. Läs även mer om Produktansvarslagen för att förstå när ditt företag har produktansvar enligt lag.

Aktuella försäkringar

Läs mer om våra företagsförsäkringar