Installation och reparation

Få offert på företagsförsäkring för ditt företag.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Branschförsäkring
 4. Installation och reparation

Försäkring för företag som installerar t.ex. tvättmaskiner eller serviceföretag som reparerar maskiner, mobiltelefoner och tv-apparater.

 • Uppfyller branschkraven

  Var alltid rätt försäkrad med vår anpassade företagsförsäkring.

 • Anpassat till ditt företag

  Vi anpassar försäkringen helt efter ditt företags behov.

 • Enkel skadehantering

  Vi gör det enkelt och hjälper dig snabbt om något har hänt.


Försäkring för företag med inriktning installation och reparation. Försäkringen innehåller t.ex. skydd för företagets egendom som exempelvis maskiner, inventarier och sådant som kunden äger. Försäkringsskydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättsskydd vid tvist ingår samt försäkringsskydd för ägare och anställda.

Försäkringsskydd inom installation och reparation

Vi anpassar skyddet efter: Företagsanpassat
Dina saker och verktyg

Vilka kostnader skulle uppstå om din lokal drabbas av en brand, eller om det inträffar en vattenläcka?

Försäkra dina saker
Om en skada inträffar, till exempel en brand, vattenläcka, inbrott eller annan olycka är både dina maskiner och din lokal försäkrad. Även dina kunders egendom är försäkrad. 

Om du inte kan bedriva verksamheten som vanligt
Om din verksamhet står still eller minskar i omfattning när en skada inträffar är sannolikheten stor att du förlorar inkomst. Vår avbrottsförsäkring hjälper dig att minska din ekonomiska förlust. Du kan dessutom teckna försäkring för extrakostnader som kan uppstå om en skada inträffar.

Ditt företags ansvar

Ansvarsförsäkring hjälper dig att bl.a. hantera skadeståndskrav om något skulle gå fel hos kund.

Skadeståndskrav
Om något skulle gå fel hos kund och projektet går åt skogen.

Tvister
Om du hamnar i en tvist, så kan du från rättsskyddsförsäkringen få ekonomisk hjälp att anlita en advokat/juridiskt biträde.

Uppfyller branschkrav
Vi anpassar skyddet så det uppfyller branschkraven.

Dig och eventuellt anställda

Hur skulle företaget påverkas om du blir sjuk?

Sjukdom
Ge dig och dina anställda förmånen till privat vård utan långa väntetider.

Olycksfall
Ge dig och dina anställda ett skydd som ger ersättning för vårdkostnader, läkemedel, resekostnader, rehablitering m.m om det inträffar en olycka.

Tjänsteresa
Få ersättning vid t.ex. förseningar och olyckor på resan.

Kostnader vid arbetsoförmåga
Ersätter de kostnader och förlorad vinst som kan uppstå i samband med sjukskrivningar. T.ex. kostnad för vikarie eller ersättning vid förlorad inkomst.

Din bil

Vilken försäkringsomfattning behövs om du har en bil i företaget?

Trafikförsäkring
Gäller för skador på personer samt andras fordon och egendom.

Halvförsäkring
Utöver det som trafikförsäkringen täcker ingår bl.a. skador på glasrutor, skadegörelse eller brand på ditt egna fordon.

Helförsäkring
Heltäckande skydd för ditt fordon som utöver halvförsäkringen innefattar yttre skador samt interiörskador i samband med trafikolycka.

 1. Företag
 2. Företagsförsäkring
 3. Branschförsäkring
 4. Installation och reparation