Säker byggarbetsplats - förebygg de vanligaste riskerna

Att fela är mänskligt, men i byggbranschen kan misstag få stora ekonomiska konsekvenser.  Här är tipsen på hur du förebygger vanliga skador. 

Stölder och inbrott

I många städer går stölder i vågor. Att bli bestulen på utrustning är inte bara en ekonomisk förlust utan kan i värsta fall även innebära att bygget blir försenat.

Så kan du förebygga risker för stölder och inbrott

  • Bedöm risker – innan du påbörjar ett arbete är det bra att göra en riskbedömning för just stöld och inbrott på byggarbetsplatsen.
  • Besluta om åtgärder – beroende på riskerna kan olika typer av åtgärder hjälpa. Det kan handla om vilken belysning du ska ha, om du ska ha larm, om du ska ha stängsel runt byggplatsen eller placera en bom på vägen för att förhindra att fordon tar sig fram.
  • Skydda containrar – se till att det finns godkända låsbommar på förrådscontainrarna. Det förhindrar kanske inte stölder men gör att det blir svårare och tar längre tid eller att inbrottstjuven väljer annan förrådscontainer.
Undvika stöder och inbrott
  • Förvara nycklar säkert – tänk på hur du förvarar nycklar till containrar och andra låsta utrymmen. Undvik till exempel att märka nycklarna med var de går. Använd gärna ett godkänt säkerhetsskåp där du låser in nycklarna om du förvarar dem på arbetsplatsen.
  • Leveranser i rätt tid – i fall det ska komma leveranser av dyrare varor som till exempel vitvaror kan du se till att leveransen sker precis innan besiktning för att minska risken för stöld. Du kan även installera en ”larmväska” i till exempel villan mot slutet av entreprenaden vilket förhindrar inbrottstjuven att arbeta ostört vid ett inbrott.
  • Använd spårsändare – det kan vara värt att stöldmärka vissa dyrare maskiner med en spårsändare. If samarbetar med larmtjänst och får då uppdatering om stöldgodset är på väg ur ut landet. Det försvårar även försäljning om varorna är märkta.

Brand

På bara minuter kan flera månaders jobb gå upp i rök. Att det börjar brinna på byggen händer inte jätteofta men för elektriker kan en misslyckad inkoppling få förödande konsekvenser.

Så kan du förebygga risken för brand:

  • Följ alltid reglerna för Heta arbeten – se till att både du och dina medarbetare har förstått de regler som gäller för Heta arbeten i Sverige och att alla följer dem och att de som utför arbetet har rätt utbildning.
  • Gör alltid efterbevakning – att göra efterbevakning är ett krav, se till att någon från personalen stannar kvar och kontrollerar att ingenting ligger och pyr så som svetsloppor eller liknande.
  • Testa alltid – gör en isolationsmätning och jordfeldsbrytartest innan du släpper på spänningen efter elinstallation så att du med säkerhet vet att jordfelsbrytare löser ut ifall det är en glappkontakt.
Så kan du förebygga risken för bran

Kom ihåg!

Använd dig alltid av de standardavtal som finns för branschen. Oavsett om du ska köpa in material eller en tjänst från en underentreprenör är det viktigt att det finns ett skriftligt leveransavtal.

När du köper material:
Använd dig av avtalet ABM07 – ifall det då visar sig vara fel levererad vara har leverantören ett ansvar att åtgärda skada som den felaktiga varan orsakat och leverera ny felfri vara.

När du köper tjänster av underleverantörer:
Beställ eller köp tjänster på godkända leveransavtal som till exempel AB och ABT med därtill hörande underentreprenörsavtal.

Om olyckan är framme

Så här går du till väga om olyckan är framme och det sker en skada:

1. Som entreprenör har du en skyldighet att följa räddningsplikten och ett ansvar att begränsa skadans omfattning efter att den inträffat.

2. Dokumentera det som hänt och även orsaken till det som hänt.

3. Ring fukttekniker eller saneringsföretag som kan titta på skadan och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas och påbörja det arbetet.

4. Kontakta oss (egendomskada@if.se) under tiden med information om vilket företag det gäller, vilken arbetsplats, vilken datum skadan inträffade och vad som hänt. Efter det blir du tilldelad en handläggare som ställer de frågor vi behöver få svar på.

Vi står vid din sida

Som försäkringsbolag står vi vid sin sida hela vägen. Utöver att din försäkring kan ersätta dig för skador eller stöld rent ekonomiskt är vi ett stöd i ärendet. Om skadan är orsakad av en underentreprenör kan vi ge dig tips på brevformuleringar eller hur du går vidare för att se till att du inte behöver stå för skador som någon annan orsakat. Oavsett vilka situationer du hamnar i gör vi vårt bästa för att hjälpa dig på vägen.

5. Skriv en reklamation om skadan är orsakad av en underentreprenör. Det är viktigt att du inte dröjer med att skriva reklamationen efter som det finns en preskriptionstid på ärendet. Det gäller även om du jobbat med företaget länge och de sagt att de tar på sig ärendet. En skriftlig reklamation behövs när de ska anmäla saken till sitt försäkringsbolag annars kan skadan vara preskriberad.

6. Glöm inte att berätta om och dokumentera orsaken till skadan. Om det finns bevis, som till exempel en läckande rörkoppling, är det viktigt att du även sparar kopplingen som bevis. Fundera även på vad som är orsak till att skadan inträffade, inte att det är en rörkoppling som läckte utan varför denna rörkoppling läckt.